มะพร้าวทับสะแก เจอทั้งแล้ง-แมลงระบาด ทำราคาพุ่ง 28 บาท เป็นประวัติการณ์รอบร้อยปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายมงคล จอมพันธ์  เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องประกอบกับมีแลงดำหนามระบาดอย่างต่อเนื่องนานหลายปี ทำให้ขณะนี้ราคามะพร้าวทับสะแก มีคาคาสูงเป็นประวัติการณ์ถึงผลละ  28  บาท  หลังจากผลผลิตโดยภาพรวมลดลง  ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนให้เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงดำหนาม แต่มีปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ทำให้มีผลกระทบกับการบริโภคกะทิภายในประเทศและการนำมะพร้าวไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อบริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นายโชติ เงินแท่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) ทับสะแก  เจ้าของล้งมะพร้าวขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.ทับสะแก กล่าวว่า  ราคามะพร้าวสูงสุดในรอบ 100 ปีหรือ ตั้งแต่เริ่มปลูกมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพิชเศรษฐกิจหลัก  โดยเฉพาะอำเภอทับสะแก  ซึ่งเป็นพื้นที่มีผลผลิตคุณภาพดีที่สุดในประเทศทำให้ราคามะพร้าวขาวสูงถึง กิโลกรัมละ  42 บาท แต่ขณะนี้ชาวสวนไม่มีผลผลิตจำหน่าย และคาดว่าราคาจะพุ่งสูงต่อเนื่องอีกหลายเดือน  โดยผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องนำเข้ามะพร้าวผลจากต่างประเทศ