สวนยางทำ รับเบอร์แบงก์ พร้อมพืชเชิงซ้อน ส่งขายตลาดสหรัฐอเมริกา

คุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถรวบรวมมาเป็นศูนย์รวม เป็นสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) สำเร็จแล้ว โดยมีจากพื้นที่มีสวนยางจำนวน 64 จังหวัด สวนยาง 19 ล้านไร่ ชาวสวนยางทั่วประเทศจำนวน 7 ล้านคน จากจำนวน 1.6 ล้านครัวเรือน มี 76 องค์กรชาวสวนยาง ทั้งนี้ สยยท. จะทำรับเบอร์แบงก์ ที่จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรกของประเทศ และจะเป็นต้นแบบขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด (กยท.) เป็นสำนักงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้ว

รับเบอร์แบงก์นั้นจะยึดเอาต้นแบบจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และบางแห่งได้พัฒนาเป็นธนาคารหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเงิน ประสบความสำเร็จอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจะถอดแบบมาเป็นรับเบอร์แบงก์ เพื่อให้ชาวสวนยางได้เป็นสมาชิก และทำธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น ฝากเงิน กู้เงิน

002

โดยเฉพาะชาวสวนยางเวลาปลูกยาง โค่นยาง จะมีเงินสงเคราะห์อยู่จำนวน 16,000 บาท/ไร่ ใช้เวลาใช้จ่ายอยู่ 6 ปี โดยจะนำเงินตรงนี้มาอยู่ในรับเบอร์แบงก์ ต่อยอดเป็นดอกเบี้ย ซึ่งชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันใช้บริการธนาคารกรุงไทย

“มีการรวมศูนย์น้ำยางสด มีพ่อค้าไปตั้งจุดรับซื้อ และจะดำเนินการทุกจุด ตรงไหนไม่มีพ่อค้ารับซื้อ ทาง สยยท. จะหาพ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้อถึงที่ทันที และในปี 2560 จะทั่วทั้งภาคอีสานและภาคเหนือ” คุณอุทัย กล่าว