คูโบต้าญี่ปุ่น โชว์นวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต ในงาน KUBOTA Showcase 2018

ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการดำเนินกิจการเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ผ่านการจัดงาน KUBOTA Showcase 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

งาน KUBOTA Showcase 2018

งาน KUBOTA Showcase 2018 ครั้งที่ 1 ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายนนี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5 ภายในงานได้จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ ที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

แทรกเตอร์คูโบต้าติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยระบบ KSAS

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้จัดงาน “KUBOTA Showcase 2018” ขึ้น เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงาน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

งาน KUBOTA Showcase 2018 ได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 โซนหลัก ประกอบด้วย

รถดำนาระบบ KSAS
 1. โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) พบกับการใช้ Big DATA เพื่อการทำเกษตรแม่นยำสูง ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดการเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และลดต้นทุนความสูญเปล่าในด้านต่างๆ
 2. โซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) เน้นจัดแสดงสินค้าที่มีจุดเด่นในการช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้

นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถดำนา ที่ติดตั้งระบบ KSAS เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญสำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น (สีข้าวกล้องเป็นข้าวขาว) ชุดผ่อนแรงสำหรับยกของ และโดรนระบบไฮบริด เพื่อการเกษตร เป็นต้น

รถเกี่ยวนวดข้าวระบบ KSAS

เกษตรกรญี่ปุ่นก้าวสู่ยุค “สังคมผู้สูงวัย”

ต้องใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วย 

นายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ก้าวเข้าสู่สังคม “ผู้สูงอายุ” เกษตรกรญี่ปุ่นมีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 66 ปี และจำนวนเกษตรกรยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงส่งเสริมให้เกษตรกรญี่ปุ่นทำเกษตรกรรมแบบรวมกลุ่ม ในลักษณะ “นาแปลงใหญ่” ซึ่งจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูก และมีแนวโน้มการทำเกษตรที่เป็น Smart farm เพิ่มขึ้น

คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม การแก้ปัญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการทำเกษตรมากขึ้น

แทรกเตอร์รุ่น B ติดตั้งเครื่องสางใบอ้อย

คูโบต้าญี่ปุ่น ได้คิดค้นระบบ KSAS (KUBOTA Smart Agri System) ขึ้นซึ่งเป็นระบบการจัดการเกษตรแบบทันสมัย ช่วยในเรื่องการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตร ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ ICT ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 15% โดยยังคงรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน

“เทคโนโลยีไร้คนขับ” (Unmanned Agricultural Machinery) เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ เทคโนโลยีไร้คนขับ เป็นการใช้เทคโนโลยี “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” (Internet of Things : ioT) และ หุ่นยนต์ (robot) ทำงานแทนมนุษย์ และสามารถตั้งลำดับแผนการทำงานก่อนหลังได้ จึงช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

การปลูกข้าวด้วยวิธีการปักดำ

“เทคโนโลยีที่น่าสนใจดังกล่าว กำลังถูกนำมาทดสอบในประเทศไทยเพื่อรองรับเกษตรแม่นยำ จะมีทั้งระบบ อากาศยานไร้คนขับ (Drone Remote Sensing) หรือเรียกสั้นๆ ว่า โดรน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นพืช และการประยุกต์ใช้การสื่อสารไร้สาย ระบบ GPS+Wireless LAN ร่วมกับเทคโนโลยี NIR (Near Infrared) ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มาใช้ในการเก็บเกี่ยวและประเมินคุณภาพอ้อย ซึ่งในอนาคตคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และสยามคูโบต้า จะร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีแม่นยำในประเทศไทย” นายริวจิ กล่าวเพิ่มเติม 

เปิดตัว “นวัตกรรมเครื่องจักรกล” แห่งโลกอนาคต

งาน KUBOTA Showcase 2018 ได้รวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น มาโชว์ในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เปิดประสบการณ์เกษตรยุค 4.0 และสัมผัสนวัตกรรมการเกษตรล้ำสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of Agri-Innovation” พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร ชมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การปลูกข้าวด้วยวิธีการหยอดน้ำตม

– โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ

 1. แทรกเตอร์คูโบต้าติดตั้งเครื่องหว่านปุ๋ยระบบ KSAS (KSAS Tractor SL60HCQMAEP) เป็นแทรกเตอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ร่วมกับระบบ KSAS โดยจะส่งแผนการหว่านปุ๋ยในที่กำหนดไว้ในนาแต่ละแปลงด้วยการเชื่อมต่อ KSAS Mobile ไปยังแทรกเตอร์ที่มีระบบ Wifi LAN จากนั้นแทรกเตอร์จะปรับความเร็วรถ และส่งสัญญาณไปยังเครื่องหว่านปุ๋ย เพื่อให้สามารถหว่านปุ๋ยได้ตรงตามปริมาณที่วางแผนไว้โดยอัตโนมัติ แม้จะกำหนดปริมาณปุ๋ยในแต่ละแปลงไม่เท่ากัน ก็สามารถหว่านได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 2. รถเกี่ยวนวดข้าวระบบ KSAS (Combine Harvester KSAS)

เป็นรถเกี่ยวนวดข้าวที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดโปรตีน ความชื้น และปริมาณผลผลิตเกษตรกร จึงสามารถเก็บข้อมูลข้างต้นได้ในระหว่างทำการเกี่ยว ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ Kubota Smart Agi System (KSAS) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการการเพาะปลูกในรอบถัดไป (PDCA) ให้เหมาะสมแม่นยำเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน และเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่ได้

การปลูกข้าวโดยวิธีการหยอดข้าวแห้ง
 1. รถดำนาระบบ KSAS (KSAS Rice Transplanter)

เป็นรถดำนามาพร้อมกับอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ร่วมกับระบบ KSAS โดยการเชื่อมต่อ KSAS Mobile เข้ากับรถดำนา และส่งข้อมูลปริมาณปุ๋ยที่จะหยอดซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละแปลงไปยังรถดำนา ปริมาณปุ๋ยจะถูกปรับโดยชุดปรับปริมาณหยอดปุ๋ยอัตโนมัติ ทำให้สามารถหยอดปุ๋ยได้ตามแผนอย่างแม่นยำในทุกๆ แปลง เพิ่มคุณภาพข้าว เพิ่มปริมาณผลผลิต และช่วยลดต้นทุนในการผลิต

 1. โดรนระบบไฮบริดเพื่อการเกษตร (Hybrid drone : Ishikawa Energy Research)

โดรนระบบไฮบริดเพื่อการเกษตร ทำงานเบาแรง ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยในการใช้งานเป็นโดรนที่มีระยะเวลาการบิน (Flight Time) ยาวนานต่อเนื่องที่สุดในโลกกว่า 60 นาที ด้วยเทคโนโลยี hybrid ที่ใช้แบตเตอรี่ Lithuim polymer ร่วมกับเครื่องสั่นสะเทือนต่ำ ขนาด 350 cc. ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ ระยะการฉีดพ่น 4 เมตร โครงสร้างแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ทำจากแมกนีเซียม มอเตอร์มีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ใช้งานง่าย ปีกสามารถพับเก็บได้ สะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย

เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ

– โซนเกษตรครบวงจร (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ผัก) ภายใต้แนวคิด “ทำเกษตรรายได้สูง” (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) 

 1. โซนมันสำปะหลัง : จัดแสดงในแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง”

มีสินค้าไฮไลต์คือ เครื่องขุดมันสำปะหลัง สามารถขุดมันได้สะอาด ช่วยลดต้นทุนกระบวนการขุดมันได้มากกว่าการขุดมันแบบเดิม

 1. โซนอ้อย : จัดแสดงในแนวคิด “ตัดอ้อยสด รายได้เพิ่ม”

มีสินค้าไฮไลต์คือ รถตัดอ้อย แทรกเตอร์ รุ่น M ติดตั้งเครื่องตัดอ้อยด้านข้าง และแทรกเตอร์ รุ่น B ติดตั้งเครื่องสางใบอ้อย รวมถึงจัดแสดงข้อมูลการเตรียมแปลงให้เหมาะกับรถตัดอ้อยและการขนส่งโลจิสติกส์

 1. โซนข้าว : จัดแสดงในคอนเซ็ปต์ “เกษตรรายได้สูง”

ไฮไลต์ในโซนนี้คือ การหยอดน้ำตม การหยอดข้าวแห้ง การปักดำ ทำให้ช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ และเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว รวมถึงจัดแสดงโรงสีข้าวขนาดเล็ก สำหรับเกษตรรายได้สูง (Max. Revenue) ไฮไลต์คือ การใช้โรตารี่ยกร่องปลูกผัก และเครื่องปลูกผัก นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดของการขุดบ่อน้ำที่ใช้สำหรับการทำเกษตรรายได้สูงและเครื่องตรวจความหวานของผลไม้อีกด้วย

เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญ สำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น
 1. เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญ (Rice mills K-CR515CS)

สำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น ความสดใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพและรสชาติดี เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญ จึงเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น และมีประจำอยู่ในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนได้นำข้าวมาสีเพื่อนำไปบริโภคแบบสดใหม่ในเวลาที่ต้องการได้ตลอดเวลา นี่คือหนึ่งในวิธีการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการบริโภคอาหารที่ดีตามแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น

 1. เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ (Vegetable Planter)

เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ เป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับปลูกผักได้หลากหลายชนิด เช่น ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ผักกาดแก้ว ซึ่งจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลดความเมื่อยล้าในการทำงานจากการนั่งขับ เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับสามารถปลูกได้พร้อมกันทีละ 2 แถว ปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ตั้งแต่ 30-60 cm. และระยะห่างระหว่างกอได้ตั้งแต่ 23-70 cm. จึงรองรับความต้องการที่หลากหลายในการปลูกผักของเกษตรกรนั่นเอง

โดรนระบบไฮบริดเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมจัดงาน KUBOTA Showcase 2018 ใน 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 และภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือโทร. (063) 204-1330