มะนาวแป้นวโรชา ผลใหญ่ น้ำเยอะ ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ได้ดี

มะนาวแป้นวโรชา เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากมะนาวแป้น และตั้งชื่อว่า “แป้นวโรชา” ตามชื่อเจ้าของสวน

มีจุดเด่นให้ผลตลอดทั้งปี ขนาดผลใหญ่กว่าแป้นวิเศษเล็กน้อย ให้น้ำเยอะกว่า ผิวเกลี้ยง เป็นมะนาวไม่มีเมล็ดหรือมีก็เล็กและลีบ ไม่ต้องคลึงก่อนบีบน้ำ ที่สำคัญทนทานต่อโรคแคงเกอร์ได้ดีกว่ามะนาวทั่วไป

สำหรับที่สวนวโรชาแห่งนี้ ยังมีเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกมะนาวอีกมากมายให้ศึกษา เช่น การทำสาวต้นมะนาว เพื่อขยายกิ่งพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง โดยเลือกมะนาวสายพันธุ์แป้นวโรชาที่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำสาวต้นมะนาวนั้น จะเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีอายุมาก หรือ 7-8 ปีขึ้นไป เพื่อความชุ่มชื้นกลับมาใหม่

แต่กรณีที่จะขยายกิ่งพันธุ์เพื่อการค้าและให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สามารถทำสาวต้นมะะนาวที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่ต้องการที่จะเอาต้นไหนเป็นแม่พันธุ์ให้สังเกตดูช่วงอายุ 8-12 เดือน ต้นมะนาวจะออกผลมากน้อยเพียงใด หากเห็นว่าดกเด็ดทิ้งทั้งหมด เพราะไม่ต้องการให้เอาธาตุอาหารไปเลี้ยงผล เพราะต้องการให้เลี้ยงลำต้น แตกกิ่งก้านมากกว่า

เมื่อเลือกต้นแม่พันธุ์เรียบร้อยแล้วให้สังเกตกิ่งมะนาวที่แผ่ออกจากลำต้นที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 2 ฟุต หรือ 1 ศอก ใช้กรรไกรตัดต้นไม้ที่มีความคม ตัดกิ่งห่างจากปลายยอดพอประมาณ เลือกตัดหลายกิ่งให้มากที่สุด เพราะวัตถุประสงค์คือต้องการให้ต้นมะนาวแตกกิ่งก้านใหม่ให้มากที่สุด เพื่อตอนกิ่งนั่นเอง

เมื่อตัดกิ่งแล้วใช้ยาฆ่าเชื้อจำพวกเมธาแล็คซิว หรือปูนกินกับหมากทาที่แผลตัดก็ได้ เพื่อป้องกันหรือสกัดเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อราที่อาจเข้าทางแผลที่ตัดเข้าสู่ลำต้น และท่อน้ำเลี้ยง ซึ่งอาจทำให้ต้นมะนาวไม่สมบูรณ์ได้ หรือเน่าถึงที่สุด จากทำดินที่โคนต้นให้เป็นดินร่วนซุยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือหมักตามด้วยปุ๋ยเคมีที่มียูเรีย หรือไนโตรเจนสูง อาทิ สูตร 27-7-7 หรือ 27-6-6

จากนั้นรดน้ำทุกวัน ในปริมาณ 10-15 ลิตร ต่อต้น จากนั้นประมาณ 10 วัน ต้นมะนาวจะเริ่มแตกยอดอ่อนเป็นจุดๆ และโตขึ้นเป็นกิ่งก้านใหม่ ตามกิ่งที่ตัดโดยประมาณ 10-20 กิ่ง ปล่อยไปราว 4 เดือน กิ่งใหม่จะยาวราว 2 ฟุต สามารถตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ได้ โดยต้นมะนาว 1 ต้น เมื่อทำสาวแล้วจะแตกกิ่งออกมาต้นละประมาณ 80-100 กิ่ง นั่นหมายถึงการทำสาวต้นมะนาว 1 ต้น จะได้กิ่งพันธุ์เพื่อจำหน่าย หรือพื้นที่ปลูกได้ 80-100 กิ่ง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวโรชา จันทโชติ สวนวโรชา ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โทร. 088-118-8234, 087-519-1288

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561