กยท.นำนวัตกรรมหุ่นยางกู้ชีพ ร่วมงานประชุมวิชาการฯ สมาคมแพทย์หัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นผู้แทน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ในงานมีการสาธิตการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ หรือ CPR โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยางพาราสอนช่วยชีวิต    ของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ส.อ.ท.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.พว.) นอกจากนั้น   มีการสาธิตการออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก โดยนักเรียนโรงเรียนราชินีบน และการจัดแสดงโปสเตอร์บทคัดย่อทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ ของผู้ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award     กับ รางวัล Best Poster Presentation Awards ซึ่งมีแพทย์ชาวไทยจากโรงพยาบาลศิริราช และ      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย