เกษตรฯ ผนึกเอกชน ขายไข่ไก่ราคาถูก ฟองละ 1 บาท วันที่ 12 ต.ค. นี้

ปิดเทอม ไข่ไก่ตก 10% ทั้งปีรายได้เพิ่ม 5% ชี้เกษตรกรรับได้ ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ผนึกเอกชน ขายไข่ถูกฟองละ 1 บาท วันที่ 12 ต.ค. รายได้ช่วยคนป่วย

ขายไข่ไก่ราคาถูก ฟองละ 1 บาท – นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จาก 3 สถานการณ์ที่ทำให้ไข่ไก่ราคาตกลง คือ ปิดเทอม กินเจ และฤดูฝน ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมปีนี้ หรือช่วงเดือน ต.ค. 2561 คาดว่าราคาไข่จะปรับตัวลดลงประมาณ 10% อยู่ที่ราคา 2.60 บาท/ฟอง จากปกติราคา 2.80 บาท/ฟอง แต่ปิดเทอมปีนี้ราคาไข่ลดลงน้อยกว่าปีก่อน ซึ่งปกติช่วงปิดเทอมราคาจะลดลงประมาณ 30% หรือต่ำกว่า 2 บาท/ฟอง ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรรับได้ เพราะเฉลี่ยแล้วเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ยังมีรายได้สูงกว่าปี 2560 ประมาณ 5%

ทั้งนี้ ผลผลิตไข่ปีนี้ คาดว่าจะมีประมาณ 1.6 หมื่นล้านฟอง เพิ่มจากปีก่อน 1,000 ล้านฟอง หรือผลิตได้ 45 ล้านฟอง/วัน บริโภคในประเทศ 40-42 ล้านฟอง/วัน ซึ่งปีนี้ผลผลิตใกล้เคียงกับการบริโภค ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ไม่มีปัญหาราคาไข่ตกต่ำจนรับไม่ได้ ถือว่าเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ปีนี้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน โดยสัดส่วนการบริโภคไข่ไก่ ในแต่ละปี 90% ของผลผลิต คือการบริโภคในประเทศ 5% ผลผลิตเพื่อการส่งออก และอีกประมาณ 5% แปรรูปเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก

“จากสถานการณ์ราคาไข่ที่ไม่ลดลง จนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องประสบความเดือดร้อน ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยังคงมีกำไรบ้าง ดูได้จากจำนวนผู้เลี้ยงไก่ ที่ยังคงมีปริมาณเท่าเดิมคือประมาณ 1.5 แสนรายทั่วประเทศ จากเมื่อ 2 ปีที่ราคาวิกฤต ผู้เลี้ยงล้มหายตายจากกว่า 25% หรือจากที่มีจำนวนประมาณ 2 แสนราย ทั่วประเทศ โดยรวมสถานการณ์ราคาถือว่าดี และเชื่อว่า ปี 2562 สถานการณ์ราคาไข่ และรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงน่าจะดีกว่าปีนี้แน่นอน”

ด้าน นายนิวัตน์ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกันรณรงค์และจัดงานวันไข่โลก 2561 เพื่อให้ ปี 2561 คนไทยกินไข่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟอง/คน/ปี จากปัจจุบัน 257 ฟอง/คน/ปี ที่โถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 12 ต.ค. 2561 ในงานจะมีกิจกรรม ชม ชิม ช็อป โดยจะมีนาทีทองขายไข่ไก่ราคาถูก 1 บาท/ฟอง โดยรายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง ของศิริราชมูลนิธิ

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า ระยะเวลา 3 ไตรมาส ที่ผ่านมา ราคาไข่ถือว่าอยู่ในสถานการณ์รับได้ แม้จะไม่สูงมาก แต่ใกล้เคียงกับต้นทุน หากราคาขยับในช่วงแคบๆ โดยไม่ลดลงมากกว่านี้ เชื่อว่าทั้งปีม็อบเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มารบกวนกระทรวงเกษตรฯ แน่นอน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์