มะละกอฮอลแลนด์ ปลูกง่าย ขายดี มีพื้นที่น้อยแค่ 1 ไร่ ก็ทำได้

คุณอภิชาติ นาคประสงค์ เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอในพื้นที่ภาคอีสานมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ 20 ไร่ ปลายปีนี้เขาวางแผนขยายพื้นที่ปลูกมะละกอเพิ่มเป็น 100 ไร่ แรงจูงใจที่ทำให้หันมาทำอาชีพปลูกมะละกอเพราะอยากรวย เนื่องจากมะละกอฮอลแลนด์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างเศรษฐีมาเยอะมาก แถมเป็นพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่ให้ผลตอบแทนสูง

คุณอภิชาติ นาคประสงค์

คุณอภิชาติ บอกว่า พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกมะละกอฮอลแลนด์ได้ 200 ต้น แต่ละต้นจะให้ผลผลิตประมาณ 50 ลูก แค่ขายได้ลูกละ 10 บาท เท่ากับมีรายได้จากการขายมะละกอฮอลแลนด์ เฉลี่ยปีละ 100,000 บาท หากขายผลผลิตในช่วงปลายปี จะขายได้ราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 30-35 บาท เท่ากับมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว  หากใครอยากมีรายได้ปีนี้สัก 500,000 บาท ก็ปลูกมะละกอฮอลแลนด์สัก 5 ไร่

เพื่อนเกษตรกรหลายรายที่ประสบความสำเร็จในการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ต่างยืนยันว่า มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตขั้นต่ำ ไร่ละ 100,000 บาท นอกจากนี้ การปลูกมะละกอฮอลแลนด์ใช้เงินทุนน้อย แค่ไร่ละ 15,000-18,000 บาท หากใครลงทุนเครื่องสูบน้ำ อาจจะใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไร่ละ 30,000 บาท หลังหักต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลือผลกำไรอีกก้อนโต

คุณอภิชาติ กล่าวว่า การคัดเลือกที่ดินสำหรับปลูกมะละกอเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นอันดับแรก ควรปลูกมะละกอในบริเวณที่ดอน สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย ที่สำคัญแหล่งปลูกควรมีสระน้ำหรือบ่อบาดาล หากอยู่ใกล้ริมห้วยหรือแม่น้ำก็ยิ่งดี เพราะจะได้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ได้ 200 ต้น

คุณอภิชาติ เล่าว่า ผมรู้จักคนที่ไม่เคยกินมะละกอเยอะ หลายรายได้มีโอกาสกินมะละกอฮอลแลนด์แล้วเกิดความประทับใจ เพราะมะละกอฮอลแลนด์มีรสชาติอร่อย มะละกอฮอลแลนด์เป็นพืชที่น่าปลูก ใครยังมีพื้นที่ว่าง ผมแนะนำให้ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ขาย หากมีที่ดินน้อยแค่ 1 ไร่ ก็ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ขายในตลาดท้องถิ่น  หากคิดจะลงทุนปลูกมะละกอฮอลแลนด์เชิงการค้า ควรมีพื้นที่ปลูกอย่างน้อย 5 ไร่ หรือรวมกลุ่มเพื่อนเกษตรกรในชุมชน แบ่งพื้นที่คนละ 2 ไร่ ลงทุนปลูกมะละกอแปลงใหญ่ เพื่อสร้างพลังต่อรองซื้อขายผลผลิตกับแม่ค้าได้ดีขึ้น

ต้นกล้ามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

วางแผนการขายให้ถูกจังหวะ     

คุณอภิชาติ บอกว่า อยากปลูกมะละกอฮอลแลนด์ให้รวย ต้องวางแผนปลูกให้สอดคล้องกับช่วงฤดูการขาย หากใครต้องการขายมะละกอให้ได้ราคาสูงๆ ควรเริ่มเพาะกล้ามะละกอ ประมาณช่วง วันที่ 15-30 มกราคม ก่อนย้ายต้นกล้ามาปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม วิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตออกขายได้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นโอกาสทองของฤดูการขายมะละกอ เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีตลาดผลไม้มีการแข่งขันต่ำ ไม่ค่อยมีผลไม้ประเภทอื่นๆ เข้าสู่ตลาด ทำให้มะละกอเป็นผลไม้ทางเลือกที่โดดเด่นสุดในช่วงนี้ เรียกว่า หากใครต้องการบริโภคผลไม้ ก็ต้องเลือกซื้อมะละกอเป็นหลัก ทำให้เจ้าของสวนมะละกอสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงๆ

มะละกอฮอลแลนด์ เนื้อแน่น น้ำหนักดี รสชาติหวานอร่อย

หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ สามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ คุณอภิชาติ นาคประสงค์ ที่เบอร์โทร. (088) 529-2956 ได้ทุกวัน แต่กรุณาอย่าโทร.เกินเวลา 21.00 น. เพราะจะรบกวนเวลาพักผ่อน