บิ๊กฉัตรเฉลิม ต้อนรับผู้นำ 13 ประเทศ ในเวทีประชุมสมัชชาผู้ผลิตยางธรรมชาติ ครั้งที่ 41

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดการประชุมสมัชชา ANRPC ครั้งที่ 41 ณ โรงแรม    ริเวอร์รี่ จังหวัดเชียงราย พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสมัชชา ANRPC (41st ANRPC Assembly) ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ต้อนรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอย่างเป็นทางการประเทศล่าสุด ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจากประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลกรวมเป็น 13 ประเทศ รวมพื้นที่ปลูกและให้ผลผลิตคิดเป็น ร้อยละ 90.5 ของผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 50 ปี ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านแหล่งข้อมูลสถิติยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตยาง และข้อมูลจากหลายภาคส่วน ประเทศสมาชิกจึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันวางนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางที่มีความผันผวนก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานกรีดยาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก อาทิ ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงผลจากการเก็งกำไรของตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลอดจนเกิดมิติใหม่หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางไม่ว่าจะ เป็นในส่วนของการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การกีฬา การแพทย์ การทหาร การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยางพารา ยังเป็นพืชที่สำคัญในการ สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราอีกด้วย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางต่างให้ความสำคัญ ในการวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

“นับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำหรับผู้บริหาร และผู้นำในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือต่อยอด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยในเวทีการประชุมสมัชชาประจำปี 2561 ครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวทีนี้จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการยางพาราของทุกประเทศ” ประธานกรรมการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

ภายหลังการประชุม พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดเชียงราย และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสาย อิ่นคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งได้มีการพูดในประเด็นเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา กยท. ขึ้นใน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนับเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะช่องทางการขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือที่สำคัญคือ ท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงที่สามารถ รองรับปริมาณยางที่ผ่านด่านได้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 100,000

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งสำรวจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา
บทความถัดไปฝรั่งหลงเมืองไทย “แดเนียล เฟรเซอร์” ชวนสัมผัสศาสตร์แห่งเครื่องปั้นดินเผา 700 ปี ในดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข “สุโขทัย”