ปลูกเลี้ยงอะโกลนีมาไม่งาม มีวิธีแก้

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมปลูกเลี้ยงอะโกลนีมาไว้หลายกระถาง ประดับไว้ในบ้าน ในระยะแรกที่ซื้อมาก็สวยงามดี ต่อมาไม่ถึงปีต้นกลับไม่งามเหมือนเดิม ใบสีไม่สด แถมใบตั้งชันขึ้น รูปทรงจึงไม่สวยงาม จึงขอเรียนถามว่า ผมจะต้องบำรุงอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอแสดงความนับถือ

อาวุธ กระแสวงศ์

นนทบุรี

ตอบ คุณอาวุธ กระแสวงศ์

อะโกลนีมา เป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม ใบมีสีสดใส การปลูกให้งามต้องรู้นิสัยของไม้ชนิดนี้ เริ่มตั้งแต่วัสดุปลูก มีหลายสูตร ดังนี้ สูตรที่หนึ่ง แกลบดิบ แกลบดำ เปลือกถั่วลิสง และใบไม้ผุ อัตรา 1 : 1 เท่ากัน สูตรที่สอง ดินร่วน 2 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน และเปลือกถั่วลิสง 1 ส่วน และ สูตรที่สาม กาบมะพร้าวสับและขุยมะพร้าว อัตรา 1 ส่วนเท่ากัน ก่อนใช้ปลูก คลุกเคล้าให้เข้ากัน อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คืออะโกลนีมาทุกพันธุ์ต้องการแสงแดดเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จึงต้องทำร่มเงาให้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ซาแรนสีดำตัดแสง กรณีที่ได้รับแสงมากเกินไปจะทำให้ใบตั้งชัน รูปทรงไม่สวยงาม ซึ่งตรงกับกรณีของคุณ ประการสำคัญการตั้งโรงเรือนต้องให้แสงสว่างได้รับทิศทาง หากแสงส่องเข้าได้มากในทิศใดทิศหนึ่งก็จะทำให้ต้นเอียงเข้าหาแสง รูปทรงจะไม่สวยงาม อุณหภูมิ ที่อะโกลนีมาต้องการ อยู่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียส หากได้รับอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล คล้ายถูกน้ำร้อนลวก นอกจากนี้ ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประเภทละลายช้า ให้ทีละน้อย หากสวยงามดีก็ควรเว้นไปบ้าง น้ำก็ไม่ควรให้มากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการรากเน่า โคนเน่าได้

แมลงศัตรู ที่พบเสมอ มี เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หอยทาก และหนอนแก้วส้ม ถ้าหากปลูกน้อยต้นให้ใช้มือจับทำลาย

การขยายพันธุ์ ทำได้ทั้งตัดยอดปักชำ หรือการเพาะเมล็ด ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งสองวิธี

หมั่นดูแลรักษาตามคำแนะนำข้างต้น อะโกลนีมาของคุณจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิม

………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561