กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าช่วยเกษตรกรยกระดับราคาข้าว เผยยอดรวบรวมข้าวเปลือกโดยสหกรณ์ 26 จังหวัด 299,414 ตันมูลค่า 2,158 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้ายกระดับราคาข้าวช่วยเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล  สนับสนุนสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิต 2559/60 ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีสหกรณ์ 139 แห่งใน 26 จังหวัด รวบรวมข้าวเปลือกแล้วปริมาณ 299,414.10 ตัน มูลค่า 2,158.63 ล้านบาท ควบคู่กับการเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างกระแสตอบรับดีเกินคาดสามารถจำหน่ายข้าวสารไปแล้ว 3,583.442 ตัน มูลค่า 114.69 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ขยับสูงขึ้นแตะ 11,000 บาท/ตัน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกและข้าวสารตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในฤดูกาลผลิต 2559/60 ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร โดยรัฐบาลได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวให้ได้รับรายได้ที่เป็นธรรมจากการผลิตข้าว เพิ่มปริมาณการแปรรูปข้าวสารในระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตข้าวเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค ผ่านโครงการข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา โดยสนับสนุนให้สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกในฤดูกาลจากสมาชิกนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ผ่านโรงสีของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ผลิตข้าวสารจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อกระจายข้าวสารสหกรณ์ไปเปิดจุดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกระแสตอบรับดีเกินคาด ประชาชนให้ความสนใจอุดหนุนข้าวสารสหกรณ์ และมีหลายหน่วยงานติดต่อเพื่อสั่งซื้อข้าวสารอีกจำนวนมาก และมีแผนจะกระจายข้าวสารสหกรณ์ให้ถึงมือผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจนถึงเดือนเมษายน 2560

จากการรวบรวมผลการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตข้าวผ่านกลไกสหกรณ์ในฤดูกาลผลิต 2559/60 แบ่งเป็นการรวบรวมข้าวเปลือกโดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้เปิดจุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 139 แห่งในพื้นที่ 26 จังหวัด รวบรวมข้าวเปลือก ทั้งข้าวขาว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิขนาดความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวหอมมะลิขนาดความชื้นเกิน 15% และข้าวเหนียว จำนวนทั้งสิ้น 299,414.10 ตัน มูลค่า 2,158.63 ล้านบาท และจะมีการเปิดจุดรับซื้อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาล ซึ่งการที่สหกรณ์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ส่งผลทำให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรขยับสูงขึ้นอยู่ที่ 11,000 บาท/ตัน โดยได้ดำเนินการควบคู่กับการจัดจำหน่ายและกระจายข้าวสารสหกรณ์ ซึ่งได้มีการเปิดจุดจำหน่ายขึ้นที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12  แห่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 77 แห่ง หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและภาคเอกชน 16 แห่ง และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ

ขณะนี้มียอดจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ ซึ่งได้เริ่มเปิดจุดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา มียอดจำหน่ายรวม 3,583.442 ตัน มูลค่า 114,697,850 บาท ส่วนใหญ่จะเน้นจำหน่ายข้าวหอมมะลิ  ซึ่งมียอดจำหน่ายสูงสุด ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ให้ความสนใจซื้อข้าวเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าวลืมผัว โดยสหกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตข้าวเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน และในช่วงใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรข้าวสารชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมาจัดลงกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาล ปีใหม่ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดสนใจจะสั่งซื้อกระเช้าของขวัญข้าวสารสหกรณ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่าน้ำเทเวศร์  หรือโทร.02280 7506,02281 3095 ต่อ 157 และ 062-6107842 ดูรายละเอียดได้ที่ www.cpd.go.th