อธิบดีส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ให้กำลังใจ 7 เสือ ลุยลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด เน้นจุดรับซื้อ แนะเกษตรกรใช้พันธุ์ดี

วันนี้ (26 ต.ค. 61) นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หลังพบว่าเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปแนะเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชสลับและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 2560

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปัจจุบันมีจำนวน 954,102.25 ไร่ เกษตรกร 109,502 ราย ใน 33 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561) ซึ่งการทำงานในโครงการนี้ เป็นการบูรณาการครั้งสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ 7 เสือ เป็นทีมที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย ชลประทาน พัฒนาที่ดิน สหกรณ์ เกษตร ธ.ก.ส. และภาคเอกชน ที่จะร่วมกันในการให้คำแนะนำ ความเข้าใจ รวมไปถึงความมั่นใจกับเกษตรกร ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านองค์ความรู้ จุดรับซื้อ คำแนะนำในการปลูก แหล่งน้ำ รวมไปถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ

สำหรับ จ.พิษณุโลก เป็น 1 ใน 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน มีเกษตรกรสนใจจำนวน 107,967.75ไร่ เกษตรกร 10,662 ราย (26 ตุลาคม 2561) และที่ผ่านมามีเกษตรกรหลายรายได้ผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ มากกว่า 2,000 กิโลกรัม (ความชื้นประมาณ 28-30%) และอยู่ระหว่างการจัดระบบการปลูกพืช โดยทำนาปีละ 1 ครั้ง สลับกับการทำข้าวโพดหลังนา 2 ครั้ง ต่อปี

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นช่วงที่ดีที่สุด เนื่องจากเกษตรกรสนใจเข้าร่วม เบื้องต้นมีจำนวน 5 จังหวัดที่แจ้งความประสงค์ ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ เลย เชียงใหม่ ประมาณ 60,000 ไร่ ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ต่อไป