เทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนนก

ปัจจุบันการเลี้ยงนกกรงหัวจุกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเฟื่องฟูตามไปด้วย หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยง “หนอนนก” ซึ่งเป็นอาหารของนกกรงหัวจุก หากใครสนใจเลี้ยงหนอน เพื่อเป็นอาหารนก  “ หมอเกษตร ทองกวาว ” มีคำแนะนำเรื่องการเพาะเลี้ยงหนอนนก ซึ่งขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยาก ไม่ต้องลงทุนอะไร ใช้เนื้อที่ก็ไม่มาก แต่เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

“ หนอนนก ” เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทแมลงศัตรูทำลายเมล็ดธัญพืชขณะเก็บไว้ในยุ้งฉาง วงจรชีวิตอยู่ในระยะไข่ 5-7 วัน ระยะตัวหนอน 75-90 วัน ระยะดักแด้ 5-7 วัน และตัวเต็มวัยมีอายุ 5-6 เดือน ตัวหนอน มีปริมาณโปรตีนสูงจึงเหมาะสมนำมาเลี้ยงนกสวยงาม รวมทั้งปลาสวยงามอีกด้วย

ขั้นตอนการเลี้ยง

นำตัวหนอนนกของแมลงปีกแข็งเลี้ยงในอาหารไก่กระทงที่บรรจุในถาดอะลูมิเนียม ขนาดกว้าง 11 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว และขอบสูง 3 นิ้ว ปริมาณอาหารใส่เพียงครึ่งหนึ่งความสูงของถาด เกลี่ยผิวให้เรียบ เลี้ยงจนครบ 1 สัปดาห์ ต้องเปลี่ยนอาหารใหม่ จนถึงระยะเข้าดักแด้ จึงแยกดักแด้ออกโดยผ่านตะแกรงขนาดเล็กกว่าตัวดักแด้นำลงเลี้ยงในถาดอาหารใหม่ ปล่อยไว้จนเป็นตัวเต็มวัย

จึงแยกตัวโตเต็มวัยออก เลี้ยงในกล่องพลาสติค ขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว และขอบสูง 4 นิ้ว อัตรา 300 ตัว ต่อกล่อง รองพื้นด้วยอาหารไก่กระทงอีกครั้ง ปริมาณ 50 กรัม พับกระดาษสีขาวเป็นลอนคลื่น วางครอบตัวเต็มวัยเพื่อเป็นร่มเงาให้ตัวเต็มวัยวางไข่

เมื่อมีการผสมพันธุ์ระหว่างเพศผู้เพศเมีย ต่อมาเพศเมียจะวางไข่ วันละ 1-2 ฟอง ระยะเวลาการวางไข่นาน 40-50 วัน จากนั้นแยกไข่ที่มีสีเหลืองอ่อน มีลักษณะกลม กรองออกด้วยตะแกรงตาข่าย นำลงเลี้ยงในถาดอะลูมิเนียม พร้อมอาหารไก่กระทง อัตรา 1,200 ฟอง ต่อถาด นำถ้วยก้นตื้นรองรับผ้าสะอาดชุบน้ำผสมน้ำผึ้งให้ตัวเมื่อฟักออกจากไข่กินเป็นอาหารเสริม หนอนอายุ 8-9 สัปดาห์ นำตัวหนอนไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ศัตรูของหนอนนก

ศัตรูที่สำคัญของหนอนนก  ได้แก่ มอดแป้ง มด แมลงสาบ ที่อาจจะติดมากับอาหาร  ดังนั้น ควรนำอาหารไปแช่แข็งประมาณ 7 วัน หรืออบอาหารที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนนำมาเป็นอาหารหนอนนก ศัตรูอื่น ๆ ได้แก่ จิ้งจก นกและหนู

ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-7813-4 ในวันและเวลาทำการ