เคล็ดลับง่ายๆ ของเกษตรกรกาฬสินธุ์ ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสาร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านหนองปลาดุก หมู่ 9 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร เจ้าของศูนย์คือ คุณเกศนี ชุมปัญญา โทร.089-623-0295

บ้านสวนร่มรื่นด้วยสวนไผ่ คอกสัตว์ ข้างบ้านเป็นแปลงปลูกกล้วยหอมทอง 1 ไร่ 2 งาน (600 ต้น)

ต้นกล้วยหอมทองเรียงแถวกันเป็นระเบียบสวยงาม ตัดแต่งก้านใบอย่างดี ต้นกล้วยออกหน่อมากมาย ที่ทยอยออกเครือออกผลก็มาก คุณเกศนีและสามีดูแลใส่ปุ๋ย ไถพรวนดิน ผลผลิตที่ได้มีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน นอกจากนี้ยังกำลังปลูกแปลงเกษตรผสมผสานอีกด้วย

ที่อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร สวนของ คุณทรงศักดิ์ ปัญญาประชุม นายกอบต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทร.086 220 6490

คุณทรงศักดิ์ ผู้มีความสุขกับการทำสวน เคยเป็นข้าราชการครู สอนเกษตร พืช ปศุสัตว์ ปัจจุบันเป็นนายกอบต. เจียดเวลางานมาต้อนรับคณะดูงาน พาเดินชมสวนกล้วยหอมทอง พื้นที่ปลูก 6 ไร่ ทั้งกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า

สำหรับกล้วยหอมทอง อายุ 4 เดือน 5 เดือน 8 เดือน แปลงเพิ่งปลูกใหม่ก็มี

แรกเริ่มปลูก 2 ไร่ พบว่าได้ผลดี ไม่พอขาย จำเป็นต้องปลูกเพิ่ม

ผลผลิตที่ได้ ส่วนหนึ่งขายหน้าสวนซึ่งเป็นร้านเล็กๆ น่ารักชื่อ ไร่สุขพอเพียง และขายในพื้นที่ ที่พระธาตุภูเพ็ก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอ

คุณทรงศักดิ์ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตตำบลนำหน่อกล้วยไปปลูกฟรี และคืนหน่อพันธุ์ เป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพ สำหรับเกษตรกรทั่วไป สามารถติดต่อซื้อหน่อพันธุ์ได้โดยตรง

สวนต่อไป คือสวนของคุณทองปาน พิมพานิชย์ หมอดินอาสาตำบลสว่าง บ้านคำประมง หมู่ 4 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โทร.080-196-9410

สวนคุณทองปาน เจ้าของสโลแกน “ความจนมีแท้ๆ เราจะแก้ด้วยตนเอง”

ในสวนมีกล้วยหอมทอง แก้วมังกร มะม่วงงามเมืองย่า (ผลโต น้ำหนักลูกละประมาณ 1 กิโลกรัม) มะขามเปรี้ยวยักษ์ ปลูกแบ่งแยกแปลงในพื้นที่ 20 ไร่รอบบ้า

 แหล่งพันธุ์

กล้วยหอมทองที่นำมาปลูกที่สกลนคร มาจากจังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์บ้านลาด จ.เพชรบุรี ที่โด่งดังเรื่องกล้วยหอมทองส่งออกประเทศญี่ปุ่น

ตอนนี้ สกลนครสามารถจำหน่ายหน่อพันธุ์ได้แล้ว ติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรง

 วิธีปลูก

ปลูกระยะห่าง 2×2 พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 400 ต้น

ขุดหลุมปลูก 30x30x30 ซม. ขุดหน้าดินออกไกลปากหลุม รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกมูลวัว 1 ปีบ คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยคอกให้เข้ากัน สับดินปากหลุมลงทุกด้าน ไม่ให้ลึกเกินไป แล้วปลูกหน่อกล้วย

 การดูแล

กล้วยหอมทองใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือนจะให้ผลผลิต วิธีการให้ปุ๋ยของสวนท่านนายกฯทรงศักดิ์ มีดังนี้

เดือนที่ 1 รากกล้วยหอมทองจะเต็มหลุม

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และมูลไก่ทุกเดือน ไถกลบโคลนด้วยรถไถเดินตาม กำจัดวัชพืช

เดือนที่ 3 หน่อจะออกรอบต้น ไม่ต้องขุดออก แต่ให้ตัดยอดอ่อนทิ้ง เหลือโคลนให้เป็นฐานรองรับต้นแม่ไว้ไม่ให้โค่น

เดือนที่ 6 ให้เหลือต้นแท้และต้นเทียม(ต้นรอง) ไว้ 1 ต้น หน่ออื่นให้ขุดแยกไปปลูกใหม่ได้

เดือนที่ 6-7 บำรุงปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 คลุกเคล้าผสมกัน ใส่ต้นละ 2 กำมือ 2 ครั้ง เป็นสูตร ‘ปุ๋ยหวาน’ ทำให้รสชาติดี หวานกรอบ

เดือนที่ 8 กล้วยจะออกปลี ออกผล

เมื่อออกผล มีปลีกล้วย ให้สังเกต ‘ลูกแคน’ ที่ปลายเครือ 3 หวีเล็กๆ ให้ตัดปลีทิ้ง แล้วนับไปอีก 50-60 วันจึงตัดขายได้ (เกษตรกรจะเขียนป้ายกระดาษวันตัดปลีติดไว้กับเครือกล้วย เพื่อนับวันเก็บผลผลิตได้)

กล้วยหอมทอง 1 เครือ น้ำหนักประมาณ 15 กก. มี 6-7 หวี จะขายเป็นหวีหรือชั่งกิโลกรัมก็ได้