เตือนโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในโค-กระบือ

สวยงามดี

นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังโรคปากเท้าเปื่อยระบาดในสัตว์เลี้ยงโค-กระบือ ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ว่าให้เกษตรกรทำความสะอาดเล้า คอก โรงเรือนอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เร่งออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่แล้ว หากเกษตรกรรายใดยังไม่ได้นำโค-กระบือ มาฉีดวัคซีน ให้เร่งนำมารับการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน หรือหากพบว่าโค-กระบือมีอาการป่วยผิดปกติ ยืนซึม น้ำลายฟูมปาก มีแผลบริเวณปาก และกีบเท้า ให้สงสัยว่าป่วยเป็นโรคปากเท้าเปื่อย ต้องรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคโดยเร็ว ที่สำคัญอย่าได้นำสัตว์ที่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนมาจากพ่อค้าตามตลาดนัดโค-กระบือ ที่ไม่ผ่านการตรวจโรคจากเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ไปเลี้ยงรวมกับฝูงจนกว่าจะได้รับการตรวจ หรือแน่ใจว่าสัตว์ดังกล่าวที่นำมานั้นปลอดจากโรคหรือไม่ หากสัตว์ดังกล่าวมีอาการป่วย หรือติดเชื้ออาจจะนำไปแพร่ระบาดสู่สัตว์ตัวอื่น สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงได้

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ส่วนโรคระบาดในสัตว์ปีก หลังจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและมีฝนตกในบางพื้นที่ จากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด อ่อนแอ และภูมิคุ้มกันโรคลดลง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ เกษตรกรควรให้วัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ อหิวาต์สัตว์ปีก ฝีดาษ เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด