ผู้เลี้ยงปลากระชังหนองคาย เตรียมรับมืออากาศหนาว

ผู้เลี้ยงปลากระชังริมแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคาย เตรียมความพร้อมรับมือกับอากาศหนาวเย็นที่จะส่งผลกระทบต่อปลากระชัง โดยการให้วิตามินเสริม เกลือ ให้ปลาแข็งแรงและไม่เครียด หลังพบว่าปลามีอัตราการตายและป่วยมากขึ้น

จากการที่ในช่วงนี้จังหวัดหนองคายอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะที่บ้านพร้าวใต้-บ้านเจริญสุข ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ที่มีผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า 100 ราย กระชังปลากว่า 2,000 กระชัง ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศหนาวเย็น ที่เริ่มจะส่งผลกระทบต่อปลากระชังที่เลี้ยง หลังพบว่าปลามีอัตราการตายและป่วยมากขึ้น

โดยผู้เลี้ยงได้มีการให้วิตามินเสริม ที่เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาในแบบปัจจุบัน เพื่อให้ปลาแข็งแรง ลดอาการเครียดจากอากาศที่หนาวเย็น สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการลดการให้อาหารจากวันละ 3 ครั้ง เหลือเพียงวันละ 2 ครั้ง เท่านั้น เนื่องจากช่วงที่อากาศหนาวเย็นปลาจะกินอาหารน้อย หากให้อาหารมากปลากินไม่หมด ก็จะทำให้เกิดการเน่าเหม็น กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ทำให้ปลาป่วยและตาย นอกจากนี้ ยังเป็นการสิ้นเปลืองอีกด้วย ถ้าอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆ ปลาจะปรับตัวได้ แต่ถ้าลดลงอย่างรวดเร็ววันเดียวลดลงมากกว่า 2 องศาเซลเซียส ก็จะมีผลกระทบกับปลาที่เลี้ยงทันที ซึ่งการเลี้ยงปลากระชังในช่วงฤดูหนาวระยะเวลาในการเลี้ยงปลาในกระชังนั้นนานขึ้นกว่าปกติ อุณหภูมิต่ำสุดที่ริมโขงวันนี้อยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส

นายชาติชาย จิตมาน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังที่บ้านพร้าวใต้ กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรจะนำลูกปลาลงเลี้ยงในกระชัง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงหน้าฝนหลังจากจับปลาหมดก็จะยกกระชังไว้ ซึ่งปลาที่ลงเลี้ยงใหม่จะมีขนาดเล็ก ประกอบกับอากาศเริ่มหนาวเย็นปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร จึงต้องลดการให้อาหารลง หากให้มากปลากินไม่หมดก็จะป่วยตาย จากเคยที่ให้ 2 กระสอบ ก็จะลดลงเหลือกระสอบเดียว ซึ่งปกติจะมีการให้อาหารปลาวันละ 3 ครั้ง คือเช้า กลางวัน และตอนเย็น ช่วงอากาศหนาวเย็นก็จะให้เพียง 2 ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องมีการให้วิตามิน หรือแร่ธาตุ เพื่อให้ปลาแข็งแรง เกล็ดปลาก็จะแข็งแรงด้วย