ลุยแทรกแซงราคามะพร้าวให้โรงงานรับซื้อ 30 ล้านลูก ลดสต๊อกหวังดันราคาเพิ่ม

คน. ขอให้โรงงานน้ำมันมะพร้าวรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 30 ล้านลูก โดยอุดหนุนส่วนต่างราคามะพร้าวให้กับโรงงานรับซื้อ ผงะ! สต๊อกล้นเกือบ 100 ล้านลูก

ลุยแทรกแซงราคามะพร้าว – นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว บริษัทเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบจะใช้มาตรการแทรกแซง โดยให้โรงงานน้ำมันมะพร้าว 4 แห่ง ช่วยรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกร ประมาณ 6 พันตัน หรือ 30 ล้านลูก เพื่อลดสต๊อก โดยเกษตรกรจะต้องขายเป็นเนื้อมะพร้าวแห้ง และให้โรงงานรับซื้อที่กิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ 10 บาท โดยรัฐบาลจะอุดหนุนส่วนต่างตามราคาตลาด

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนประมาณ 30-40 ล้านบาท โดยจะต้องเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณ เชื่อหากลดปริมาณมะพร้าวลงได้จะส่งผลให้ราคามะพร้าวปรับตัวดีขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการรับซื้อมะพร้าว จะต้องเป็นมะพร้าวจากสวนเกษตรกรเท่านั้น และเป็นมะพร้าวแห้ง 5% โดยให้จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและปริมาณการรับซื้อ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ชลบุรี โดยมาตรการนี้จะใช้เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงม.ค. 2562

สำหรับสถานการณ์ราคามะพร้าวขณะนี้ ปรับตัวดีขึ้น เฉลี่ย 50 สตางค์ ถึง 1 บาท โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4-5 บาท

ขณะที่ นายอำนาจ มณีแดง ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า พอใจกับมาตรการนี้ และเชื่อว่าจะส่งผลให้ราคามะพร้าวปรับตัวดีขึ้น สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมะพร้าวที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำ 92 ล้านผล ในจำนวนนี้เป็นมะพร้าวที่ยังไม่งอก 88 ล้านผล และมะพร้าวงอก อีก 4 ล้านผล ในจำนวนนี้ 40% เป็นมะพร้าวที่อยู่ในล้ง

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์