ผุดไอเดียเปลี่ยนวัชพืชริมคลองเป็นทองสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

กรมชลประทาน จับมือภาคีเครือข่ายโคกหนองนาสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เอกชน เจ้าหน้าที่ชลประทาน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ นำวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำมาสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่ากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายโคกหนองนาสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด บริษัทบางกอกแอร์เวย์ บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย ในการนำวัชพืชที่เก็บได้จากบริเวณริมคลองส่งน้ำต่างๆ มาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าจนเกิดเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่

สำหรับการนำวัชพืชที่ขึ้นบริเวณริมคลองส่งน้ำ และแขนงที่งอกมาจากลำต้นไม้ใหญ่นำมาเผาเป็นถ่าน โดยสามารถนำถ่านไม้ไผ่ที่ได้มาใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมไปจนถึงการประกอบอาหาร การประทินผิวช่วยขจัดสารตกค้างในร่างกาย ดูดซับกลิ่นและควัน และปล่อยประจุลบ ช่วยในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์สดชื่น ช่วยแก้มลภาวะในน้ำเสีย โดยถ่านไม้ไผ่จะดูดซับคลอรีนและสารมีพิษภายในน้ำดื่ม และให้แร่ธาตุตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ การเผาถ่านแต่ละครั้งจะได้ของแถมที่มากคุณค่าด้วย เป็นการสลายตัวของสารอาหารที่อยู่ในเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมแดงหรือที่เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรในครัวเรือน ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม ซึ่งประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ สามารถใช้นำไปทาแผลสด แผลน้ำร้อนลวก ไฟลวก น้ำกัดเท้า และเชื้อราที่ผิวหนัง

หรือ ใช้ดับกลิ่นห้องน้ำ ขยะ กรงสัตว์ และใช้ในการเกษตร เช่น นำไปพ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ทำลายพืช รากโคนต้นไม้รักษาโรคเชื้อรา โรคเน่าในพืช และแมลงวางไข่ รวมทั้งใช้พ่นที่ใบพืชและพื้นดินรอบต้นไม้ 7 – 15 วัน   ใช้ในการขับไล่แมลง ป้องกันและกำจัดเชื้อรา กระตุ้นความต้านทานโรคและการเจริญเติบโต และยังสามารถใช้ฉีดพ่นทำก่อนหลังติดผลแล้ว 15 วันช่วยขยายให้ผลโตและพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยวสองวันช่วยเพิ่มน้ำตาลในผลไม้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสามารถกำจัดวัชพืชบริเวณคลองคลองส่งน้ำหรืออ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นการดูแลอย่างถูกวิธีแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเพิ่มมูลราคาเทียบเท่าทอง สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

บทความก่อนหน้านี้CP Cambodia คว้า 3 รางวัล จากงาน Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018
บทความถัดไประวังไรกำมะหยี่ บุกสวนลิ้นจี่