“หมอนขิดยางพาราศรีฐาน ” OTOP เด่นเมืองยโสธร สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา ยอดขายโตปีละ 10%

“ ผ้าขิด ” เป็นผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสาน ถูกนำมาผลิตหมอนขิดหรือหมอนสามเหลี่ยม (หมอนขวาน) หมู่บ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสืบทอดการทำหมอนขิด  สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้กว่า 1,000 ครัวเรือน

ปัจจุบันหมู่บ้านศรีฐานเป็นผู้ริเริ่มการทำ “หมอนขิดยางพารา”เป็นรายแรกของประเทศไทย สินค้าหมอนขิดยางพาราของบ้านศรีฐาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าเด่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดยโสธร เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วประเทศ หลังจากเปิดตัวเข้าสู่ตลาด ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน

สู่นวัตกรรม “หมอนขิดยางพารา”

เดือนกรกฎาคม 2558  อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากน้ำยางและยางแผ่นดิบ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น

คุณแดง ป้องกัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน ได้ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายหลังการอบรม สมาชิกเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการ “หมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน” ภายใต้การสนับสนุนเงินทุน จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อนำนวัตกรรมการทำหมอนขิดยางพาราส่งเข้าประกวดในโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ของธนาคารไทยพาณิชย์ ปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการตีฟองน้ำยางพารา เพื่อทำไส้หมอนขิดยางพารา แก่ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯ บ้านศรีฐานในเวลาต่อมา

คุณวิวัฒน์ ป้องกัน อายุ 24 ปี ชาวตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หนึ่งในแกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน กล่าวว่า  ปัจจุบันทางกลุ่มฯ ได้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์หมอนขิตยางพาราหลากหลายรูปแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย เช่น หมอนหนุน  หมอนสามเหลี่ยม เบาะรองนั่ง  ที่นอนระนาด ฯลฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

คุณวิวัฒน์ กับเครื่องตีน้ำยางพารา

การผลิตหมอนขิดยางพารา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราได้อย่างดี เพราะหมอนยางสำหรับหนุนหนอน 1 ใบ ต้องใช้น้ำยางข้น 1-2 ก.ก. ขณะที่หมอนขิตยางพารา 1 ใบต้องใช้น้ำยางข้น 5-10 ก.ก.(ขึ้นกับจำนวนช่องของหมอนขิด ) สำหรับสินค้าหมอนยางมีหลากหลายขนาด ราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่  190 – 2,200 บาท

ปัจจุบันทางกลุ่มฯ สามารถผลิตหมอนหนุนยางพารา ได้เฉลี่ย 300-500 ใบต่อเดือน และหมอนขิดยางพารา(10 ช่อง) ผลิตได้เฉลี่ย 200-300 ใบต่อเดือน ทางกลุ่มฯ จำหน่ายสินค้าผ่าน  เฟสบุ๊ก “หมอนขิดยางพารา บ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ” เป็นหลัก เพราะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้จำนวนมากแล้ว ยังใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ข้อดีของหมอนขิดยางพาราว่าแตกต่างจากหมอนธรรมดาทั่วไปอย่างไร  ปัจจุบันสินค้าหมอนขิดยางพารา ขายดีเป็นที่ต้องการของตลาด มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10%

ไส้ยางพาราของหมอนขิด

ที่ผ่านมา พบสินค้าลอกเลียนแบบการผลิตหมอนขิดยางพาราของกลุ่มฯ วางขายในท้องตลาด แต่สินค้าคู่แข่ง มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะนำเศษยางพารามายัดใส้หมอนขิดยางพารา เพื่อลดต้นทุนขณะที่หมอนขิดยางพาราของกลุ่มฯ ผลิตจากน้ำยางข้น 100% ในลักษณะแท่งยางใช้เป็นใส้หมอนขิด ทำให้หมอนขิดยางพาราของกลุ่มฯ มีเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้าง แถมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทานกว่าสินค้าลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ สินค้าของกลุ่มฯ ยังดีต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน เพราะหมอนขิดยางพาราไม่เก็บฝุ่นเหมือนกับไส้หมอนขิดที่ทำจากนุ่น

หากใครสนใจผลิตภัณฑ์ “หมอนขิดยางพารา” ของบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร สามารถแวะเยี่ยมชมกิจการได้ที่ ร้าน WIP หมอนขิดยางพารา  75 หมู่ 9 บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 หรือโทรศัพท์ไปพูดคุยกับ คุณวิวัฒน์ ป้องกัน ที่ได้เบอร์โทร. 063-583-7409 และติดต่อทางเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/Heveapillow   รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าว จากเฟสบุ๊ค : หมอนขิดยางพารา บ้านศรีฐาน จ.ยโสธร