‘กฤษฎา’ เข็นใช้ยางในประเทศ ถก 5 เสือส่งออก – 7 บริษัท ผู้ผลิตยางล้อ – อิเกีย ดึงตั้งโรงงาน

เข็นใช้ยางในประเทศ – นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เชื่อ 7 วัน สามารถประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ระยะเร่งด่วนตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ โดยจะผลักดันการใช้ยางในประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการเดิม แต่ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติให้ใช้ยางแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 1 แสนตัน เบื้องต้นได้หารือกับสำนักงบประมาณแล้ว โดยจะเร่งออกประกาศราคากลาง สำหรับการสร้างถนน ได้ภายใน 3 วัน จากนี้ หรือประมาณวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.นี้

รวมถึงได้หารือเบื้องต้นกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลิตที่นอน หมอน จากยางพารานำไปแจกให้โรงพยาบาล เพื่อเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด คาดว่าจะดูดซับยางออกจากระบบได้

ส่วน วันที่ 14 พ.ย. จะเชิญ 5 ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ และ 7 บริษัท ผู้ประกอบการผู้ผลิตล้อยางรถยนต์เข้ามาตั้งโรงงานในไทย และหารือกับอิเกียเพื่อตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ยางพาราในไทย โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนแรงจูงใจอย่างเข้มข้น คาดว่าจะทำให้มีการใช้ยางเพิ่มขึ้น