เกษตรเมืองสี่แควแนะใช้ข้าวสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2559 และต้อนรับปีใหม่ 2560 เรามักจะนิยมซื้อของฝากเพื่อเป็นของขวัญ เพื่อไปกราบขอพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ และสำหรับคนที่เรารัก เพื่อเป็นการสื่อสารจากใจถึงใจระหว่างผู้ให้และผู้รับ ดังนั้น เป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มยุวเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ด้วยการซื้อข้าวสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารทั่วไป ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอของนครสวรรค์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำเป็นเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทรงคุณค่า แต่ราคาเกษตรกร และยังเป็นการสนับสนุนให้กำลังแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรเหล่านั้นให้มีรายได้ และเกิดกำลังใจในการประกอบอาชีพอีกทางหนึ่งด้วย ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ