มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาต่อยอดผลไม้พระราชทาน “มะม่วงมหาชนก”

มะม่วงมหาชนก เป็นมะม่วงพันธุ์ที่คนไทยนิยมกินผลสุก เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยบังเอิญ ระหว่างพันธุ์ซันเซทกับพันธุ์หนังกลางวันของบ้านเรา เกิดเป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่ ตั้งชื่อว่า “มหาชนก” หรือ “ราชาทรงโปรด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มะม่วงมหาชนก เป็นมะม่วงที่มีจุดเด่นคือ ผลมีขนาดใหญ่ รูปทรงยาว เปลือกหนา รสชาติอร่อย เหมาะสำหรับส่งออก ผลดิบเป็นสีเขียว รสเปรี้ยว ผลสุกผิวสีเหลืองทองจนถึงสีแดงทั้งผล มองดูสวยงาม ทั่วไปนิยมกินผลสุก เมื่อสุกจัดจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวาน หอม เนื้อแน่น เปลือกหนา เมล็ดลีบบาง รสชาติถูกใจคนไทยและต่างชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยการนำมะม่วงมหาชนกมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมสนองพระราชดำริ

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ตนเองอยู่ในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการนำมะม่วงมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำไปออกงานของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลิตภัณฑ์แรกที่ทำคือ น้ำมะม่วงมหาชนก เนื่องจากมะม่วงมหาชนกมีจุดเด่นที่กลิ่น และเนื้อสัมผัสไม่เหมือนมะม่วงทั่วไป อีกทั้งยังมีเนื้อที่เยอะและเมล็ดที่ลีบ และเพื่อให้น้ำมะม่วงนั้นสามารถเก็บได้นาน จึงใช้วิธีการทำแบบฆ่าเชื้อ สามารถตั้งอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ ไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ตัวคือ น้ำมะม่วงมหาชนกพร้อมดื่ม โดยใช้เนื้อมะม่วง 25 เปอร์เซ็นต์ นำมาปรับรสชาติ และน้ำมะม่วงมหาชนกเข้มข้น ใช้เนื้อมะม่วง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบจะไม่ใส่สารกันบูด และมหาวิทยาลัยคำนึงถึงอาหารปลอดภัย ที่ผ่านมาได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกสอนน้องๆ นักเรียนอีกด้วย

ปัจจุบันนอกจากน้ำมะม่วงมหาชนกแล้ว ยังได้มีการแปรรูปเป็นไอศกรีม แยม เยลลี่ และนำมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ทาดมะม่วงมหาชนก ซึ่งผลตอบรับดีค่อนข้างดี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทร. 035-709-096