กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติภูมิปัญญาของคนไทย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จากภูมิปัญญาที่นำฟางข้าวมาทำเป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต้มเยื่อและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการจัดดอกไม้แบบไทย แนวคิดข้างต้นจากความรู้ที่มีอยู่ ได้นำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการนำฟางข้าวมาทำเป็นทุ่นลอย และกระดาษจากฟางข้าวนำมาทำกลีบบัวสวยๆ ตลอดวัสดุตกแต่งก็ยังทำมาจากกระดาษฟางข้าวทั้งสิ้น โดยจุดเด่น เป็นวัสดุเหลือใช้และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างดีเยี่ยม และเป็นภูมิปัญญาของคนไทย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการใช้ฟางข้าวในแผ่นดินพ่อ มาทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

นางสาวบุญนภา บัวหลวง ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน เล่าว่า จากที่อาจารย์ได้เข้ามาให้ความรู้ในการทำกระดาษจากฟางข้าว และได้นำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสักการะ ดอกไม้ที่ใช้ในการมงคลและอวมงคล โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อประเพณีลอยกระทงมาถึง ทางอาจารย์ มทร.ธัญบุรี และทางกลุ่มจะประดิษฐ์กระทงจากฟางข้าวและกระดาษฟางข้าวขึ้นมา โดยทางกลุ่มจะประดิษฐ์ขึ้นให้กับทางวัดไก่เตี้ย เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้เข้าวัดในวันลอยกระทง สำหรับผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์กระทงจากฟางข้าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 081-4513705 คุณบุญนภาผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน จังหวัดปทุมธานี