วว. จับมือ NARO ประเทศญี่ปุ่น พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร/อาหาร

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามร่วมมือกับ ดร.     คาซึโอะ คิวมะ (Dr.Kazuo Kyuma) President of National Agriculture and Food Research Organization) หรือ NARO ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกันในด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร ณ ห้องประชุม กวท. วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี     เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่ง วว. และ NARO ประเทศญี่ปุ่น เป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งสองหน่วยงานหวังเป็นอย่างยิ่งการดำเนินการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะช่วยยกระดับขีดความสามารถ รวมถึงพัฒนาภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี