อากาศเย็น เอื้อพืชผลดอนต่ำดอนแตง จ.หนองคาย ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ ส่งขายวันละกว่า 10 ตัน

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ได้ส่งดีต่อพืชผลการเกษตร ของเกษตรกร ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ และเกษตรกรจาก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย จำนวนกว่า 400 ครอบครัว ที่เข้าไปปลูกพืชผลทางการเกษตร หลายชนิด ทั้งพุทรา มะเขือ พริก และยาสูบ ที่ดอนต่ำดอนแตง ซึ่งเป็นดอนของไทยพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่กลางแม่น้ำโขง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี โรคและแมลงรบน้อย และที่สำคัญผลผลิตจะออกก่อนที่ปลูกตามริมแม่น้ำโขงเกือบ 1 เดือน เนื่องจากพื้นที่ของดอน จะมีความพร้อมในการปลูกพืชเร็วกว่าพื้นที่ริมตลิ่ง ดินก็ดีกว่าเพราะในช่วงที่น้ำท่วมดอนจะพัดพาอินทรีย์สารมาไว้ที่บริเวณผิวหน้าดิน ส่งผลให้เกษตรกรแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยในการบำรุงพืชผลที่ปลูกมาก ต้นทุนในการปลูกจึงต่ำกว่า  แม้ราคาพืชผลการเกษตรปีนี้จะตกต่ำ แต่เกษตรกรที่ไปปลูกพืชที่ดอนก็สามารถอยู่ได้

201612210827395-20041020104302

โดยช่วงนี้ในแต่ละวันเกษตรกรจะเก็บพืชผลการเกษตรที่ปลูกไว้ภายในดอนฯ บรรจุในถุงน้ำหนักถุงละ 10 กก. ใส่เรือข้ามแม่น้ำโขงกลับมายังท่าเทียบเรือบ้านท่ามะเฟือง ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จะมีพ่อค้า-แม่ค้านำรถมารอรับพืชผลการเกษตรถึงริมท่า ซึ่งพืชผลการเกษตรที่ออกผลผลิตมากในช่วงนี้คือพุทรา ที่แต่ละวันจะมีมากกว่าพืชชนิด รองลงมาจะเป็นมะเขือ  พริกหยวกและพริกฮอตหรือพริกชี้ฟ้า ในแต่ละวันเกษตรกรจำนำผลผลิตที่ได้ใส่เรือข้ามมาส่งขาย วันละไม่ต่ำกว่า 10 ตัน ส่งผลให้ท่าเทียบเรือบ้านท่ามะเฟือง คึกคักเป็นพิเศษ มีเงินสะพัดนับแสนบาท แม้ปีนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่บางชนิดราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา  เกษตรกรต่างบอกว่ายังอยู่ได้ เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตต่ำ

201612210827392-20041020104302

นายกองแพง นันทะ อายุ 55 ปี เกษตรกรชาวบ้านท่ามะเฟือง ที่ไปปลูกพืชที่ดอนกลางโขงบอกว่า ช่วงนี้พุทราที่ปลูกไว้เนื้อที่กว่า 3 ไร่กำลังให้ผลผลิตเต็มที่ ตนมีแรงเก็บส่งขายทุกวันได้วันละ 10 – 20 ถุง (ถุงละ 10 กก.) ราคาปีนี้เท่ากับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันคือกิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้

ที่มา มติชนออนไลน์