กระทรวงเกษตรฯนำทัพเทศกาลข้าวไทย 2561ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนาหรรษาสู่เมืองกรุง” ตามแนวนโยบาย การตลาดนำการผลิต

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)  ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และรายได้ของชาวนาไทย โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าในสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”

ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนาหรรษาสู่เมืองกรุง” ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะ ข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักสู่กระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์จากข้าว ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการพบผู้บริโภคข้าวคนเมืองและนักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าข้าว ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทยและภูมิปัญญา วัฒนธรรม  ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค ซึ่งภายในงานประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น  ซึ่งได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมใหม่มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม และของใช้ภายในบ้าน

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมข้าวไทย ความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม ข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและข้าวตลาดเฉพาะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับข้าว การบริโภคข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ วงดนตรี การแข่งขันการทำอาหารจากข้าว กิจกรรมการประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อย และไฮไลท์ของงาน มีการจัด Land Mark โดยจำลองท้องทุ่งนา ให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจ

นายกฤษณพงศ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นข้าวตลาดเฉพาะ และข้าวเฉพาะถิ่นคุณภาพสูง ผ่านระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ดังนั้น ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กันต่อไป”