มีดนกเงือก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตยางพารา เผยผลวิจัย กยท.ใช้นวัตกรรม “มีดนกเงือก” ได้น้ำยางเพิ่ม13.52% ประหยัดหน้ากรีด 66.1%

“ นวัตกรรม-มีดกรีดยางนกเงือก ”  เกิดจากการคิดค้นของ “ คุณมะนายิ  ราหู ”  ซึ่งเป็นลูกหลานชาวสวนยาง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาต้นยางหมดหน้ากรีดเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพราะใช้มีดกรีดรุ่นเก่า ( เจ๊ะบง ) ที่ต้องลับมีดให้คมทุกวัน หากแรงงานกรีดยางไม่มีฝีมือจะทำให้หน้ากรีดเป็นตะปุ่มตะป่ำ ต้นยางเสียหาย และอายุการให้ผลผลิตลดลง

คุณมะนายิ เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นมีดกรีดยางแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาการกรีดยาง โดยเขาได้ไอเดียการออกแบบมีดจากกบไสไม้โบราณ ที่ตั้งความหนาบางของการไสได้และมีดโกนหนวดที่คมกริบ โดยไม่ต้องลับใบมีด ใช้เวลาคิดค้นลองผิดลองถูก7 ปี จนได้ มีดนกเงือก ที่กรีดโดยการลาก ได้น้ำยางมาก มีคุณภาพมาตรฐานในการกรีด 10คนกรีดทำได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน ซึ่งมีดรุ่นเก่าทำไม่ได้ เพราะใช้ทักษะมากเกินไปทั้งเรื่องการลับมีด-การกรีด (กรีดแบบลากหรือกระตุก)

คุณมะนายิได้รับเงินทุนสนับสนุนแปลงสิ่ประดิษฐ์งเป็น“นวัตกรรม” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช  :  NIA ) เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เข้าสู่ระบบตลาดอุตสาหกรรม ผลิต มีดกรีดยางนกเงือก คุณภาพดี ราคาไม่แพง ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติสูงสุด

ต่อมา คุณมะนายิได้ร่วมมือกับคุณประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกลึงและปั้มโลหะ จัดตั้ง บริษัท แอดวานช์ คิว จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตมีดนกเงือกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยนำผลงานชิ้นนี้ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดปลายปี 2553  ณ งานวันยางพาราแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปรากฎว่า มีดนกเงือกได้รับการตอบรับจากเกษตรกรชาวสวนยางอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นต้นแบบองค์ความรู้ทางด้านยางพาราของประเทศไทย

ที่ผ่านมา มีดนกเงือก ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย ปี 2555 ได้รับรางวัลยกย่องผลิตภัณฑ์ดีเด่น ช่อง Work Point TV จากรายการนักประดิษฐ์พันล้าน ปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA ) ปี 2557  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โครงการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า : ยางพารา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ปี 2559 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย  Premium Products of Thailand – The Pride of Thais  (Thailand Industry Expo 2016) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราเผย “มีดนกเงือก”

ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยาง 13.52%  

ในอดีต การพัฒนาแรงงานกรีดยางที่มีฝีมือ นับเป็นเรื่องยากเพราะต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนฝีมือ แต่วันนี้ การแก้ไขปัญหาแรงงานกรีดยางกลายเป็นเรื่องง่ายเสียแล้ว เพียงแค่ใช้ “นวัตกรรมมีดนกเงือก”  เพราะฝึกกรีดง่าย ด้วยวิธีการกรีด-ท่าทางที่ง่าย สะดวก ลดความล้าในการทำงาน แถมได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นในทุกๆ พื้นที่  ช่วยขยายโอกาสสร้างราย ได้และผลกําไรมหาศาลให้กับประเทศไทย

ล่าสุด ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา การยางแห่งประเทศไทย ( กยท. ) ได้เปิดเผยผลงานวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา   นายเฉลิมเกียรติ  ศรีเสาวคนธร นายก อบต.ลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา และคุณมะนายิ  ราหู นวัตกรผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีดนกเงือก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ มีดนกเงือกกับมีดกรีดรุ่นเก่า ( เจ๊ะบง ) ในแปลงปลูกยางในพื้นที่เดียวกัน  พบว่า แปลงต้นยางที่ใช้มีดนกเงือกได้ปริมาณน้ำยางมากกว่าแปลงที่กรีดด้วย มีดเจ๊ะบง  เฉลี่ย 13.52%  และมีดนกเงือกประหยัดหน้ากรีดกว่ามีดเจ๊ะบง เฉลี่ย  66.1%  มีดนกเงือกกรีดบางกว่ามีดเจ๊ะบง เฉลี่ย  127.5%

รายงานวิจัยของศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ระบุว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 14 ล้านไร่ (พ.ศ. 2559 )หากเกษตรกรชาวสวนยางใช้มีดนกเงือกทั้งหมด รายได้จะเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 27,040 ล้านบาท/ปี มาจาก ผลผลิตยางต่อปี 4 ล้านตัน X น้ำยางที่เพิ่มขึ้น 13.52 % x 50,000 บาท/ตันนั่นเอง  ดังนั้นการใช้นวัตกรรม-มีดนกเงือก ประเทศชาติจะได้รับประโยชน์มหาศาล ขณะเดียวกันจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในภาวะราคายางตกต่ำในปัจจุบัน

ในเอกสารงานวิจัยดังกล่าว  คุณพิเชษฐ์  ไชยพาณิชย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา การยางแห่งประเทศไทย ( กยท. ) ได้เขียนคำนำที่มาของโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ว่า มีดนกเงือกเป็น “ นวัตกรรม-มีดกรีดยาง ” ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาการกรีดยางได้มากกว่าการใช้มีดเจ๊ะบง(มีดรุ่นเก่า)ได้หลายประการ ปัจจุบันมีดเจ๊ะบงใช้งานได้ดี ได้รับความนิยมมานานกว่า 100 ปีแต่มีปัญหาในเรื่องการกรีดยาง เช่น ขาดทักษะเรื่องการลับมีดไม่คม การกรีดหนา-หน้ายางหมดเร็ว(กว่าเวลาอันควร) หน้ากรีดเสีย-ต้องโค่นและปลูกใหม่ก่อนเวลาอันควร  ได้น้ำยางน้อย ไม่สม่ำเสมอ  การอบรมฝึกกรีดใช้เวลานานหลายวัน งบลงทุนสูงในการฝึกอบรม ส่งผลทำให้การทำสวนยาง ไม่คุ้มค่าและไม่ยั่งยืน

เปรียบเทียบการเสียหน้ายางระหว่างมีดกรีดแบบเก่าและมีดนกเงือก
เปรียบเทียบความหนา-บางของมีดกรีดแบบเก่ากับมีดนกเงือก

ในเอกสารดังกล่าว ยังระบุอีกว่า  มีดนกเงือกเป็นมีดกรีดยางอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดตัวมานานกว่า 5 ปี ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ รวมทั้งตอบโจทย์ได้เพิ่มขึ้นจากมีดรุ่นเก่าหลายประการจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงเช่น กรีดยางเพียง 1 มม.  ( 1 ปี เสียหน้ากรีดเฉลี่ย 8 นิ้ว ) ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น 10-15%  ช่วยประหยัดหน้ายาง ทำให้การทำสวนยางยืนยาว มั่นคงขึ้น หน้ากรีดเรียบสวย ไม่ต้องลับมีด แก้ปัญหาลับมีดไม่คมของผู้กรีดยางได้เป็นอย่างดี งบลงทุนต่ำในการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการกรีดยาง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

มีดนกเงือก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  

ครองใจลูกค้าทั้งในปท.-ตปท.

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนวัตกรรมมีดนกเงือก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีดกรีดยางชนิดไม่ต้องลับมีด เพราะถูกออกแบบและพัฒนาใบมีดกรีดยางให้มีความคม 2 ด้าน เป็นแบบชนิดถอดเปลี่ยนใบมีดได้ ช่วยแก้ปัญหาการลับมีดไม่คมของผู้กรีดยางได้ที่ต้นเหตุ ด้วยการผลิตใบมีดระบบอุตสาหกรรม เข้ามาแทนการลับมีด ทำให้ประหยัดเวลา ไม่เสียเวลาในการลับมีด รวมทั้งสามารถบังคับความหนา-บางของการกรีดได้ ทำให้ได้น้ำยางมากขึ้นร้อยละ 10-15  เนื่องจากการออกแบบใบมีด เมื่อกรีดแล้ว สันคลองมีดมีอุปกรณ์ยกตัวขึ้น ทำให้ไม่ทับท่อน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลออกเต็มที่ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติหลายหมื่นล้านบาท

“ มีดกรีดยางนกเงือก ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการลับมีดไม่คม ซึ่ง มีดกรีดยางรุ่นเก่าจะต้องลับมีดอยู่บ่อยครั้งบางวันคมบ้างไม่คมบ้าง  หากเกษตรกร ลับมีดไม่คม จะส่งผลให้ได้น้ำยางน้อยลง10-20% จึงทำให้ต้องกรีดหนาทำให้เปลืองหน้ากรีด แต่ใบมีดนกเงือก 1 ใบกรีดได้ถึง 4,000 ต้น  ไม่ต้องเสียเวลาลับมีด แถมกรีดน้ำยางมากกว่าปกติ ”  คุณมะนายิกล่าว

มีดนกเงือก สามารถยืดอายุการกรีดยางจาก 25 ปีเป็น 50 ปี เนื่องจากมีดนกเงือก กรีดบางเพียง 1 มม. ใน 1 ปี  เสียพื้นที่หน้ากรีดเพียง 8 มม.ในขณะที่มีดรุ่นเก่ากรีดหนา 1.8-3 มม. ใน 1 ปี เสียพื้นที่หน้ากรีด 18-24 มม. ดังนั้นมีดกรีดยางนกเงือกจึงช่วยยืดอายุการหรีดจึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 เท่า ทำให้ประหยัดงบประมาณลงทุนปลูกยางใหม่ ได้หลายแสนล้านบาท

คุณประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ ประธานบริษัท แอดวานช์ คิว จำกัด

คุณประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ ประธานบริษัท แอดวานช์ คิว จำกัด กล่าวว่า  ปัจจุบันมีสวนยางพาราขนาดใหญ่  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หันมานิยมใช้มีดกรีดยางนกเงือกกันอย่างแพร่หลาย เช่น  บริษัทเทอราโกร(กลุ่มเบียร์ช้าง)  บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ (ทดลองใช้มีดกรีดยางนกเงือกมา 3ปี ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% ด้านคุณพินิจ  จารุสมบัติ ได้สั่งซื้อมีดกรีดยางนกเงือกล็อตใหญ่เพื่อใช้ในสวนยางของตัวเองและเครือข่าย ฯลฯ

นอกจากนี้ มีดกรีดยางนกเงือกยังได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย เช่น  สปป.ลาว  พม่า กัมพูชา  ศรีลังกา อินเดีย ปาปัวนิวกีนี จีน ฟิลิปินส์  โกตดิวัวร์ (ไอวอรี่โคสท์) บราซิล อินโดนีเซีย ตลอดจนสวนยางพารารายใหญ่ของมาเลเซีย ได้แก่ Tradewinds, IOI, Sime Darby, Risda,RRIM

อินโดนีเซีย ใช้“ มีดนกเงือก ”

แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

คุณประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกสวนยางมากถึง 5.7 ล้านเฮคเตอร์ ซึ่งสวนยางส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลอินโดนีเซีย(PTPN) ทำให้ดูแลจัดการ-ควบคุมดูแลได้ง่ายกว่าของไทย แต่อินโดนีเซียใช้ระบบการจ้างแรงงานกรีดยาง ในลักษณะเงินเดือน ไม่ได้แบ่งเปอร์เซนต์เหมือนไทย ทำให้แรงงานขาดความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการทำงานกรีดยาง/ต้น/คน/วัน จึงได้ผลผลิตน้อยกว่าไทย

ผลกระทบจากราคายางตกต่ำทั่วโลกในที่ผ่านมา  Consulting Firm ซึ่งเป็นกลุ่มสวนยางขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นตัวแทนรัฐบาลอินโดนีเซีย ศึกษาหาช่องทางพัฒนาสวนยางให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนได้มากที่สุด ซึ่งอินโดนีเซียตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรม “มีดกรีดยางนกเงือก” เป็นหนึ่งในทางออกแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ เพราะมีดนกเงือก ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างความยั่งยืนแก่การทำสวนยางได้สูงสุด  เนื่องจากกรีดยางได้บางเพียงแค่ 1 มม./1ปี เสียพื้นที่หน้ายางเพียง 6-8นิ้ว ประหยัดหน้ายาง 2-3เท่า เท่ากับปลูกสวนยางฯครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต

ประการต่อมา มีดนกเงือกช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำยาง สร้างรายได้เพิ่ม10-15% ขณะเดียวกันแรงงานสามารถเพิ่มจำนวนการกรีดต้นยางได้เพิ่มขึ้น  10-40% ต่อวัน  ลดจำนวนแรงงานกรีดยางได้ ช่วยแก้ปัญหาขาดแรงงานกรีดยางได้เป็นอย่างดี  มีดนกเงือกช่วยให้หน้ายางเรียบสวยกรีดได้ยาวนาน พร้อมแก้ปัญหาการลับมีดไม่คมของผู้กรีดยางได้ด้วยระบบถอดเปลี่ยนใบมีด ทำให้คุณภาพการกรีดมีคุณภาพและมาตรฐาน ง่ายแก่การควบคุมดูแลสวนยางฯขนาดใหญ่ เหล่านี้เป็นประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางฯที่นวัตกรรม-มีดนกเงือก สามารถตอบโจทย์ปัญหาของชาวสวนยางยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

เจอกันใน “ วันยางพาราบึงกาฬ 2562 ”

ปัจจุบันทางบริษัทได้พัฒนาสินค้ามีดนกเงือกหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ รุ่นด้ามเหล็ก รุ่นด้ามไม้  รุ่นด้ามอลูมีเนียม ด้ามเหล็ก+ด้ามไม้ และสินค้าตัวใหม่ล่าสุดคือ  อุปกรณ์ไฟฉายสำหรับติดด้ามมีด เพื่อเพิ่มแสงสว่างระหว่างทำงานในยามค่ำคืน ขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมนวัตกรรมมีดนกเงือกพร้อมทดลองใช้สินค้าได้ ในชมงาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2562” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-19 ธ.ค.2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด“บึงกาฬ ศูนย์กลางยางพารา เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล” ในครั้งนี้ ทางบริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันกรีดยางระดับประเทศ  ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในงาน หรือสั่งซื้อกับบริษัทได้ตลอดเวลาทางเบอร์โทร. 02-713-0114-5 และ 081-733-2070

คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ทดลองใช้มีดนกเงือกกรีดต้นยางในงานแถลงข่าววันยางพาราบึงกาฬ2562
คุณพิินิจ จารุสมบัติ ทดสอบการใช้มีดนกเงือกในสวนยางพารา ที่จังหวัดบึงกาฬ
บทความก่อนหน้านี้“นิพนธ์ คนขยัน” จัดงานวันยางพารายิ่งใหญ่ ชู “บึงกาฬโมเดล” ต้นแบบแก้ปัญหายางพารา
บทความถัดไป“เถาวัลย์น้ำตาแม่หม้าย”วัชพืชในสวนส้ม แปรรูปสร้างเงินสร้างอาชีพที่ไม่มีวันเกษียณ