ตลาดชายแดนด่านภูดู่ติดหล่ม รอลุ้นขอใช้พื้นที่ป่าสงวน 99 ไร่

อุตรดิตถ์ลุ้นกรมป่าไม้-ครม.ไฟเขียวให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนฯเสื่อมโทรมป่าน้ำปาด 99 ไร่ พัฒนาตลาดการค้าชายแดนด่านภูดู่ พร้อมสร้างถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่อีก 95 ไร่ สภาพัฒน์ชงให้ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าเท่าที่จำเป็น ด้านเอกชนชี้ส่งผลดีต่อค้าชายแดน มั่นใจปี”60 ทะลุ 1,000 ล้านบาท

นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ด่านภูดู่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นด่านถาวรตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 แต่จนถึงปัจจุบันยังประสบปัญหาใหญ่คือติดอยู่ที่การขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้อนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ดำเนินการทั้งหมดแล้ว

ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)เมื่อปี2558 ให้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวพัฒนาเป็นตลาดการค้าชายแดน แต่ทางกรมป่าไม้เรียกให้จังหวัดไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของกรมป่าไม้ ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากทุกอย่างทำเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว เช่น ระบบโลจิสติกส์ และการแมตชิ่งธุรกิจก็เดินหน้าไปหมดแล้ว

ทั้งนี้ การค้าชายแดนก็มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี แนวโน้มในปี 2560 มูลค่าการค้าชายแดนด่านภูดู่จะมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท สินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ส่วนสินค้าส่งออกจะเป็นวัสดุก่อสร้าง

14823189041482319030l-1

ตั้งตารอ – จังหวัดอุตรดิตถ์ยังคงลุ้นให้กรมป่าไม้และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ พื้นที่รวมกว่า 99 ไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรียุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบผลการประชุม กรอ. ครั้งที่ 2/2558 เรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ที่เสื่อมโทรม) เพื่อพัฒนาด่านชายแดนให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน การบริการโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 99 ไร่ ซึ่งตามข้อเท็จจริงตลาดการค้าชายแดนได้มีการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

นอกจากนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น-ด่านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่รวม 95 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกล่าวติดอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Zone C) และถนนเส้นทางนี้ได้มีการก่อสร้างไปแล้วเช่นเดียวกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน หากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นและความสำคัญของโครงการ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และกรมป่าไม้ กำหนดจำนวนพื้นที่ที่ต้องการขอผ่อนผันเท่าที่จำเป็นให้ชัดเจน ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าไม้และมีการปลูกป่าทดแทนต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์