ประกวดความงามควายไทย ชิงถ้วย ’สมเด็จพระเทพฯ’ ร่วมเป็นสักขีพยาน ขาย ’แม่หงษ์อุทัย’ 1.3 ล.

อุทัยธานี จัดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการซื้อขาย แม่หงษ์อุทัย กระบือเพศเมียจังหวัดอุทัยธานี ที่ขายให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราคา 1,300,000 บาท

บริเวณเวทีสนามประกวดสัตว์ แยกอุทัยฯ-วัดสิงห์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ให้แก่ผู้ที่นำกระบือเข้าประกวดประชันความงาม โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าปศุสัตว์ เขต 6 และปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียง น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พระเอกหนุ่ม น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ตลอดจน กลุ่มผู้อนุรักษ์กระบือไทย และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

โดยงานดังกล่าว จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงาน ระหว่าง วันที่ 12-14 ธันวาคม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์กระบือ ไปพร้อมกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และไก่แสมดำ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวโลก และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการจัดการหลากหลายประเภท ได้แก่ การประกวดกระบือทั่วไป การประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง และการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่แสมดำ ไก่เหลืองหางขาว การประกวดเขาวัว-เขาควาย การประกวดแข่งขันกระบือน้ำหนักมากที่สุด พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการมีชีวิต โชว์สัตว์พันธุ์ดี เช่น กระบือ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง ป้องกันโรค และนิทรรศการด้านพืชอาหารสัตว์ รวมไปถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย

โดยในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการซื้อขายกระบือของชาวจังหวัดอุทัยธานี นายพุทธินันท์ ชินพีระเสถียร เจ้าของ เฮง ฟาร์มควายไทย ที่ได้ขายกระบือเพศเมีย 1 ตัว ชื่อแม่หงษ์อุทัย (กระบือที่ได้รับรางวัลแกรนด์แชมป์ ประเทศไทย) ให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิษณุ หลักกรด เจ้าของมีสุวรรณ ฟาร์ม ในราคา 1,300,000 บาท อีกด้วย ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี มีกลุ่มผู้เลี้ยงพันธุ์กระบือที่มีความสูงใหญ่และสวยงามอยู่จำนวนมาก จนทำให้จังหวัดอุทัยธานี ติดอยู่ลำดับจังหวัดที่มีกระบือสวยงามและมีราคาการซื้อขายกันที่สูงมากอีกด้วย