อย่าหมิ่น ขี้ดินจากไส้เดือน

ใครก็ตาม ถ้ารู้จักคิด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คนนั้นไม่มีวันอับจน

ด้วยความคิดอย่างนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเขาแก้ว เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา

จากคนที่มีความคิดไม่เคยหยุดนิ่งเพียงคนเดียว สามารถชักชวนผู้คนที่มีความคิดเดียวกันเข้ามารวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนใกล้เคียง และมีชื่อเสียงกระจายไปทั้งจังหวัด

ก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น คุณฉลอง มณีรัตน์ ทดลองเลี้ยงไส้เดือนไว้ที่บ้าน โดยซื้อพันธุ์มาจากจังหวัดสระบุรี จำนวน 60 กิโลกรัม แล้วเลี้ยงไว้ในกะละมัง และได้ชักชวนให้คนที่สนิทชิดชอบกัน ตามไปดู

เมื่อพรรคพวกได้เห็นแล้ว ต่างก็เกิดความสนใจ

คนที่ไปเยี่ยมชมในวันนั้นมี คุณชำนาญ ราบบำเพิง คุณพิทยาภรณ์ มีศรี หรือ พี่แต้ว ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ของกลุ่ม

วันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่เล็งเห็นประโยชน์ของไส้เดือน และด้วยที่คนในพื้นที่ส่วนมากก็เป็นพรรคพวก เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ซึ่งมีอาชีพกรีดยางและทำสวนผลไม้ หลังจากกรีดยางเสร็จในตอนเช้าในแต่ละวัน ต่างก็มีเวลาว่างมากมาย น่าจะเอาเวลาที่เหลือจากการกรีดยางมาเลี้ยงไส้เดือนเอามูลมาทำปุ๋ย เป็นอาชีพเสริม

หลังจากการพูดคุย ชักชวนพรรคพวกได้หกถึงเจ็ดคน จึงได้ตั้งเป็นกลุ่มไส้เดือนลานสกา กันขึ้นมา

คุณฉลอง กล่าวว่า ประโยชน์ของไส้เดือนมีมากมาย ทั้งมูลทั้งตัวของไส้เดือนเอง ตัวของไส้เดือนขายเป็นอาหารปลา ให้กับคนที่เลี้ยงปลาตู้ ส่วนมูลของไส้เดือนก็ขายเป็นปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนั้นไม่ให้โทษต่อดินเลย แถมยังให้ความชื้นกับดิน ช่วยโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินร่วนซุย และมีธาตุอาหารสำหรับพืชอย่างครบถ้วน

ต่อมา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พวกเรารวมตัวกันได้ 25 คน จึงได้นัดประชุมกันและได้ข้อสรุปว่า จะใช้เงินมารวมกัน คนละ 1,200 บาท รวบรวมเงินมาได้ 36,000 บาท เอาเงินที่ได้มาลงทุนซื้อวงบ่อซีเมนต์

ตอนนั้นคิดกันว่า จะเลี้ยงกันในที่ของผมก่อน

คุณฉลอง บอกต่อ

ซื้อวงบ่อซีเมนต์มา 30 บ่อ แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานกันขึ้นมา โดยผมเป็นประธานกลุ่มคนแรก และนัดหมายให้มาพบปะพูดคุยและทำงานกันสัปดาห์ละครั้ง

มาถึงตอนนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ โดย คุณชำนาญ ราบบำเพิง เป็นประธานกลุ่ม และคุณพิทยาภรณ์ มีศรี เป็นเลขาฯ

ลักษณะการเลี้ยง แบ่งออกเป็นสองวิธี คือสมาชิกในกลุ่ม เลี้ยงเองที่บ้าน กับเลี้ยงรวมกันภายในกลุ่ม

สมาชิกที่เลี้ยงรวมกันภายในกลุ่ม ผลการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของกลุ่ม โดยสมาชิกถือหุ้น หุ้นละ 100 บาท ตอนนี้มีจำนวนหุ้น 224 หุ้น แล้วปันผลกันปีละครั้ง

ส่วนสมาชิกที่เลี้ยงเองที่บ้าน ต้องลงทุนด้วยตัวเอง และเงินที่ได้จากการขายมูลไส้เดือนส่วนหนึ่งเอามาเข้าบัญชีกลุ่ม เพื่อทำเป็นเงินฝาก ซึ่งสามารถกู้หรือถอนได้

ราคาที่ทำขายกันอยู่ในตอนนี้ หากขายปลีกจะขายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ถ้าเป็นกระสอบจะขายกระสอบละ 300 บาท โดยกระสอบหนึ่งจะบรรจุกระสอบละ 21 กิโลกรัม

ถามว่าลูกค้าที่มาซื้อส่วนมากมาจากไหน พี่แต้ว หรือคุณพิทยาภรณ์ เลขาฯ กลุ่ม ตอบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากเกษตรกรในชุมชนและตำบลใกล้เคียง และลูกค้าหลายรายมาจากต่างอำเภอ ก็มีบ้างที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊ก มาถึงตอนนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากพอสมควร

แต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางกลุ่มถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ มากกว่ายอดขาย และถือเป็นภารกิจสำคัญของกลุ่ม โดยการแนะนำวิธีการเลี้ยงต่อผู้ที่มาศึกษาดูงาน ตอนนี้ก็มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กรต่างๆ เพื่อจะได้ความรู้นี้ไปทำเองได้ และสูงสุดการเลี้ยงไส้เดือนนั้น ก็เพื่อให้ดินดี หากเป็นไปได้ ก็อยากให้ผืนดินทั้งประเทศไทยปลอดจากสารเคมี

คุณพิทยาภรณ์ กล่าว

ติดต่อสอบถามหรือจะแลกเปลี่ยนความรู้ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 063-717-1685 หรือ 087-078-8576 หรือเข้าไปที่เฟซบุ๊ก ฟาร์มไส้เดือนลานสกา ปุ๋ยมูลไส้เดือน ได้ตลอดเวลา

…………………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354