ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ใช้เอง เหลือใช้ ขายได้ มีราคา

คุณวาสนา ไพจิตร เจ้าของโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ตรา 5 ดาว  อ.ระโนด จ.สงขลา  เปิดเผยการผลิตปุ๋ยตรา 5 ดาว ว่า นับตั้งแต่สร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เองในปี 2548 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ในปี 2550 โรงงานได้ดำเนินการผลิต เช่น เครื่องผสม เครื่องบด เครื่องร่อน เครื่องอบความร้อน ความเย็น ฉาบปั้นเม็ด ทั้งหมดเอง โดยใช้อบความร้อนด้วยน้ำสมควันไฟ ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของ อ.ระโนด และเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี เนื่องจากในขณะนี้มีโรงงานมีสมาชิกอยู่ทั่วภาคใต้

คุณวาสนา เล่าให้ฟังว่า ในปี 2552 ได้ขอทุนทำสวนยาง จำนวน 30 ไร่ ที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง แต่ถูกพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายมาก จึงขอทุนปลูกยางไปอีกครั้ง เมื่อได้กล้ายางมาใหม่ก็เริ่มปลูกพืชอื่นแซมระหว่างต้นยาง เช่น สับปะรด ลงปลูกไปจำนวน 230,000 ต้น ข้าวโพด 3 ไร่  รวมสับปะรดและข้าวโพด ประมาณ 60 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีภาพ ตรา 5 ดาว ที่ผลิตเองทั้งหมด ซึ่งขณะนี้สวนยาง สวนสับปะรด  สวนข้าวโพด ต่างงอกงามสมบูรณ์ดี

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตรา 5 ดาว

สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตรา 5 ดาว คุณวาสนา บอกว่า เป็นการผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ มูลสัตว์ มูลค้างคาว จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่สำคัญ นอกจากนั้น พืชยังต้องการอินทรียวัตถุที่เพียงพอ นอกเหนือไปจากธาตุอาหารที่สำคัญ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ ทองแดง สังกะสี โบรอน และธาตุอื่นๆ อีก สภาพดินตามธรรมชาติในปัจจุบันมีความเป็นไปได้น้อยที่จะประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นเหล่านี้ โดยครบถ้วนแก่พืชและดิน โดยที่ดินตามธรรมชาติในปัจจุบันมีไม่ครบถ้วน

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมบัติทางกายภาพของดินเช่นความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ อากาศ และธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น

อยู่ในดินได้นาน และค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุ อาหารพืชอย่างช้าๆ ทำให้ธาตุอาหารคงอยู่ในดินได้นาน และช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะพวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง แก้ปัญหาภาวะดินเป็นกรด เป็นด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้ขึ้นได้อย่างชัดเจน

วิธีใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา 5 ดาว ในดินปกติทั่วไป ใช้ประมาณ 50 ก.ก./ไร่ ส่วนดินเสื่อมโทรม ใช้ประมาณ 100 ก.ก. ต่อไร่

นาข้าว กรณีที่เกษตรกรไม่เคยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก่อน ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ส่วน ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน เมื่อผสมเสร็จแล้ว ให้หว่านเลยอย่าทิ้งไว้ หรือหว่านอินทรีย์ลงไปก่อนแล้วจึงหว่านเคมีตามไปทีหลัง สำหรับในปีที่ 2 ให้เพิ่มอินทรีย์เป็น 3 ส่วน และเคมี 1 ส่วน ในปีต่อๆ ไป ก็ค่อยๆ ลดเคมีลง

ยางพารา กรณีที่ใช้กับยางอ่อนที่ยังไม่ตัดน้ำยาง ให้ใช้ 0.5-1 กิโลกรัม ต่อต้น จะช่วยให้โตเร็ว ต้นสมบูรณ์ เปลือกนิ่ม กรณีที่ใช้กับยางพาราที่ตัดแล้ว ควรใช้อย่างน้อย 1 กิโลกรัม ต่อต้น จะช่วยให้ยางกรีดง่าย มีน้ำยางมาก

ปาล์ม กรณีที่เป็นปาล์มเล็ก อายุ 1-3 ปี ให้ใส่ 0.5-1 กิโลกรัม ต่อต้น จะช่วยให้ต้นโตเร็ว ได้ผลผลิตตามอายุ กรณีที่ปาล์มอยู่ในระยะให้ผลแล้ว หรือ 5 ปีขึ้นไป ใช้ 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น จะทำให้ลูกดกใหญ่ ให้น้ำมันมาก ป้องกันโรคขาดโบรอน

พืชไร่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ จะช่วยให้ต้นโตเร็ว ผลผลิตต่อไร่สูง เพิ่มน้ำหนัก แข็งแรง ทนทานต่อโรค

“ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตรา 5 ดาว ที่ผลิตเองใช้เองและออกจำหน่ายได้ ผู้ใช้ยังไม่ทอดทิ้ง ยังใช้คงเดิม และขยายตัวกว้างขวางขึ้น เพราะมีการบอกปากต่อปากกันตลอดมา”

สนใจ ติดต่อ คุณวาสนา ไพจิตร โทร. 084-195-2312 หรือ คุณนพพร ไพจิตร โทร.081-096-1199

บทความก่อนหน้านี้ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ 1,200ไร่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพืชและสัตว์นานาชนิด
บทความถัดไปปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร “ปรียานันท์ นามดวง” แนะมือใหม่ ต้องประณีต