ร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2

ผศ. กฤษณพงษ์ สังขวาศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์ และ นักศึกษา ร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2  โดย นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ อาจารย์พรพโยม วรเชฐวราวัตร์ และ อาจารย์พันยศ วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผลงานที่ประสบความสำเร็จ มาแสดงและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในการสัมมนา สำหรับช่วงบ่าย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้