สกัดมะพร้าว-รับถั่วเหลือง กก.พืชน้ำมันฯ เคาะ-ยันอุ้มเกษตรกร ‘สมคิด’ สั่งทำแผนรับสินค้าล้นตลาด

‘สมคิด’ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เตือนกระทรวงเกษตรฯ ศึกษาข้อมูลพืชเกษตรรายประเภท ผลักดันให้แข่งขันเพิ่มและหามาตรการรองรับหากไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน ที่ประชุมมีมติชะลอการเปิดตลาดมะพร้าว-เปิดตลาดการนำเข้าถั่วเหลือง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2561 มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า นายสมคิดมีข้อสั่งการให้ดูแลสินค้าเกษตรทั้งประเภทที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสินค้าที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน ให้มีการวางแผนรับมือปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเกินความต้องการของตลาดในทุกรายสินค้า

โดยสินค้าที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเร่งผลักดันการส่งออก ส่วนสินค้าที่ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้ปรับโครงสร้างการผลิตให้ลดผลผลิตน้อยลง แต่ในขณะนี้ ยังไม่มีการสั่งการให้ดูแลสินค้าตัวใดเป็นพิเศษ เพียงแต่ให้กระทรวงเกษตรฯ ทำงานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิดในการศึกษาข้อมูลพืชเกษตรเป็นรายประเภท เพื่อให้ ปี 2562 ผลผลิตทางการเกษตรมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

นายลักษณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังมีมติสำคัญ คือ 1.ให้ชะลอการเปิดตลาดมะพร้าวภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ออกไปก่อนจากเดิมที่จะเปิดตลาดในเดือนมกราคม 2562 เนื่องจากผู้แทนเกษตรกรเสนอขอให้มีข้อมูลจากพื้นที่และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมกับคณะทำงานในแต่ละจังหวัด เพื่อนำมาประกอบและพิจารณาในการเปิด 2 ตลาด

นอกจากนี้ คณะทำงานระดับจังหวัดขึ้นในพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าวจำนวนมาก จะทำข้อมูลและส่งกลับมานำเสนอที่ประชุมครั้งหน้ากลางเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้การประชุมมีข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนั้น ระยะนี้ประเทศไทยจะไม่มีการเปิดตลาดมะพร้าวภายใต้ 2 กรอบ

โดยกระทรวงเกษตรฯ ยังเสนอแนวความคิดเพิ่มเติม 2 เรื่อง เพื่อควบคุมดีมานด์และซัพพลายของปริมาณมะพร้าวในปี 2562 คือ แนวความคิดการซื้อมะพร้าวในประเทศให้หมดก่อน และการนำมาตรการปกป้องพิเศษมาใช้กับมะพร้าว เพราะหากมีการนำเข้าเกินความต้องการจะกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ ควรใช้มาตรการปกป้องพิเศษดังกล่าวนี้

นายลักษณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังมีมติเกี่ยวกับการเปิดตลาดเมล็ดถั่วเหลืองที่ปัจจุบันมีความต้องการใช้อยู่ที่ 3 ล้านตัน แต่ปริมาณผลผลิตในประเทศมีเพียง 40,000 ตัน ทำให้จำเป็นต้องเปิดตลาดเพื่อการนำเข้า โดยใน ปี 2561 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้นำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 6 สมาคม 18 บริษัท ล่าสุดมีการอนุมัติผู้ประกอบการนำเข้ารายใหม่ได้อีก 2 บริษัท คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้วงไท้เฮง กับ บริษัท เฮลโก โซลูชั่น จำกัด พร้อมกันนี้ มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการทำสัญญาความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตในประเทศจากเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 29,000 ราย ให้หมดก่อน” นายลักษณ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเฮ! สนช. ผ่านกฎหมาย ‘กระท่อม-กัญชา’ ไฟเขียว ป.ป.ส. จัดโซนปลูก-เคี้ยว
บทความถัดไปกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนคืบหน้า ก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเตรียมรองรับผลผลิตการเกษตรฤดูกาลปี 62