SAM มอบเงินและสิ่งของบริจาค มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โดย นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมมอบเงินบริจาคและของใช้ที่จำเป็น แก่มูลนิธิสงเคราะห์ เด็กพัทยา โดยมีผู้แทนของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสนับสนุนดูแลเด็กๆ ในมูลนิธิฯ ต่อไป ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้