ปศุสัตว์หนองคายตรวจฟาร์มสกัดไข้หวัดนก จับมือเพื่อนบ้านสกัดตามชายแดน

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์หนองคาย และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ในเขตตำบลปะโค และตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่แบบฟาร์มบนบ่อปลามากถึง 3 แสนตัว เพื่อเป็นการป้องโรคระบาดในสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดในช่วงนี้

นายชาญประเสริฐกล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยเฉพาะไข้หวัดนก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในทุกอำเภอเข้มในการรณรงค์ ติดตามให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกพร้อมกัน โดยเน้นการป้องกันพาหะของโรค เช่นการล้อมตาข่าย ผ้าใบ ป้องกันไม่ให้นกเข้าในฟาร์มได้ อีกทั้งต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อคอกและถาดไข่ ที่พักคอก การสร้างความอบอุ่นให้ไก่เล็ก และทำวัคซีนในครบ การเคลื่อนย้ายก็ต้องมีการรับรองจากเจ้าหน้าที่

122123

ขณะที่ในส่วนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น นายชาญประเสริฐ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีการระบาดของไข้หวัดนกในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะให้ทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย มีการคุมเข้มเพื่อป้องกันโรคแล้ว ยังได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ที่เป็นเครือข่ายกัน ในการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดน เพื่อไม่ให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น