พณ.จับมือจีน ชูไทย ศก.ดิจิทัล โมเดลหมู่บ้านแก้จน ‘เถาเป่า’ ดันชุมชนค้าออนไลน์

‘พาณิชย์’ เผยผลหารือบิ๊กค้าออนไลน์ ดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมใช้ Taobao Village Model แก้จน พร้อมเล็งขยายประเภทสินค้าไทยสู่ตลาดจีนให้หลากหลายมากขึ้น ผ่านช่องทาง Tmall.com เล็งติวเข้มบุคลากรไทย รับการเปลี่ยนแปลง ชงอาลีบาบาดึงสินค้าชุมชนไทยขึ้นออนไลน์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผย ผลการเดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ พร้อมหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ว่า ผลการหารือกับ Mr.Brian Young, Vice President of Global Initiatives, Alibaba Group และผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ไฮไลท์คือ ร่วมผลักดันประเทศไทยให้ปฏิรูปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนทางทำให้ไทยหลุดพ้นจากความยากจนรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากบุคลากรที่มีความพร้อม ด้านองค์ความรู้ในเชิงลึก ตั้งแต่บุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง บุคลากรด้านไอทีและเทคโนโลยี

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ซึ่งอาลีบาบาพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึก โดยกำหนดหลักสูตร New Economy Workshop สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐที่กำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ เตรียมนำ Taobao Village รูปแบบค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Commerce มาเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาช่องทางตลาดค้าขายสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหนุ่มสาวรุ่นใหม่ กลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่น เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคม การลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านไป่หนิว เมืองหลินอัน หนึ่งในต้นแบบหมู่บ้าน Taobao ที่มีการนำ e-Commerce มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพ โดยความสำเร็จของหมู่บ้านไป่หนิว เกิดจากการที่ประชากรในหมู่บ้าน มีหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Entrepreneurial Mindset) ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง เกี่ยวกับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ รวมทั้ง เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ ที่ทำการค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จ

“ไทยจะได้นำต้นแบบ Taobao Village ไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย ทั้งที่อยู่ในชุมชนห่างไกลและในเมือง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น ยังสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการค้าออนไลน์ (e-Commerce) ในการนำเสนอสินค้าไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดจีน อาทิ ผลไม้ไทย สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เป็นต้น โดยเชิญให้ผู้บริหาร Alibaba และ Taobao เยี่ยมชมพื้นที่หมู่บ้านในไทย เพื่อนำสินค้าชุมชนของไทย จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มบริษัท Alibaba อีกด้วย”

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์