ซีพีเฟรชมาร์ทจิตอาสา จัดโครงการ “ปันน้ำใจ ไปให้น้อง”

นางปรัศนี นัคราโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    รับมอบอาหาร เครื่องใช้เกี่ยวกับเด็ก และเงินสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ ในโครงการ    “ปันน้ำใจ ไปให้น้อง” ที่พนักงานซีพี เฟรชมาร์ท จิตอาสา ทีม Organization & Systems ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ มอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 แก่น้องๆ เยาวชน โดยมี นายสันติราษฎร์ แย้มวัน เป็นผู้แทนมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้