ปลูกต้นมะพร้าว “สมุย” ซีเอสอาร์บางกอกแอร์เวย์ส

อาจเป็นเพราะบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีสนามบินของตัวเองใน 3 จังหวัดคือสนามบินสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, สนามบินสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และสนามบินตราด อ.เขาสมิง จ.ตราด

โดยสนามบินของทั้ง 3 จังหวัดต่างมีชุมชนอยู่โดยรอบ

ผลเช่นนี้ จึงทำให้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญกับเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์กับชุมชนโดยรอบสนามบิน ซึ่งเรื่องนี้ “อาริญา ปราสาททองโอสถ” กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะกับโครงการ English Club ซึ่งเรานำพนักงานของเราที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไปช่วยสอนเด็ก ๆ ในชุมชนรอบ ๆ สนามบินสุโขทัย

“เนื่องจากเราลงพื้นที่แล้วพบว่าโรงเรียนแถบละแวกนั้นขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ อีกอย่างเป็นความต้องการของเด็ก ๆ ด้วยที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก็เลยตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก ๆ ในพื้นที่”

“จากนั้นก็มีการทำ Art Camp ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งลักษณะการทำแคมป์เราต้องการให้เด็ก ๆ มีความรักถิ่นบ้านเกิด ซึ่งเราจะเข้าไปสำรวจก่อนว่าเอกลักษณ์ประจำถิ่นของเขาคืออะไร อย่างที่สมุย เราทำแคมป์ศิลปะจากมะพร้าว โดยทำเป็นเวิร์กช็อปให้น้อง ๆ นำใบมะพร้าว เปลือกมะพร้าว และลูกมะพร้าวมาดัดแปลงเป็นหัตถกรรมต่าง ๆ”

“หรืออย่างที่จังหวัดตราด เขาจะมีศาลาร้อยปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เราก็พาเด็ก ๆ ไปที่นั่น และให้วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบอกเล่าเพื่อให้เขามีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านเกิดเมืองนอน”

“อาริญา”บอกว่า นอกจากนั้นเรายังมีการทำโครงการสานพลังเพื่อพ่ออย่างพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทำร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เราทำมาตั้งแต่ต้นปี 2559 และตอนนี้อยู่ในช่วงที่ชุมชนกำลังจับกลุ่มกัน และเสนอโครงการเข้ามา เพราะเราต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับเขา

“เนื่องจากเราคิดว่าชุมชนโดยรอบที่อยู่ใกล้สนามบินของเราทั้ง3 แห่ง มีความขาดแคลนเรื่องของการประกอบอาชีพเสริมอย่างยั่งยืน เราจึงอยากเข้าไปร่วมทำกับพวกเขา และตอนนี้เขาก็เสนอโครงการต่าง ๆ เข้ามา เช่น การเพาะเห็ด เพื่อจะได้นำเห็ดมาแปรรูปอะไรต่าง ๆ หรือการส่งเสริมการทำศิลปะพื้นบ้าน เช่น การทำกลองยาว เพื่อว่าเวลาบ้านไหนมีงานมงคล พวกทำกลองยาวก็จะเข้าไปช่วย เพื่อจะมีรายได้มาให้กับกลุ่มแม่บ้าน”

“หรืออย่างที่จังหวัดตราดเรามีการทำน้ำดื่มเพื่อชุมชน โดยเข้าไปช่วยต่อยอดเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพ และมีรายได้เสริม หรืออย่างที่สมุย เราเข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพราะฉะนั้น เวลาชาวบ้านมีผลผลิตเหลือเฟือจากการขายในชุมชน และนอกชุมชน เรามีแคเทอริ่ง และเลานจ์ของเราเอง ก็จะได้ซื้อผลผลิตของชาวบ้านมาให้ลูกค้าของบางกอกแอร์เวย์สรับประทานได้อีกด้วย”

แต่สำหรับโครงการล่าสุดที่บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ Love Earth, Save Earth : Love Samui, Save the Co-conut Tree เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบนเกาะสมุยหันมาใส่ใจ และอนุรักษ์ต้นมะพร้าว

โดยร่วมมือกับชุมชนบริเวณรอบเกาะสมุยช่วยกันปลูกหน่อมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 1,000 หน่อ

ซึ่งเรื่องนี้ “อาริญา” เล่าให้ฟังว่า เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาเยือน เพราะความงดงามของทิวมะพร้าว หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน

“บางกอกแอร์เวย์สจึงจัดกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าวเพื่อเกาะสมุยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการรักษ์โลก ดูแลโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เกาะสมุย และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันอนุรักษ์ต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะสมุย”

“กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากประชาชน และนักเรียนในเกาะสมุย และพื้นที่ใกล้เคียงจะได้ร่วมกิจกรรมปลูกมะพร้าวแล้ว เกษตรกร และประชาชนยังจะได้รับหน่อมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 1,000 หน่อเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านของตัวเองด้วย”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์