ฟู้ดอินโนโพลิสเปิดอบรมโครงการ PADTHAI ครั้งที่สอง ซีอีโอเผยเสียงตอบรับดีการันตีด้วยผลงาน “พริกค่ะ สไปซี่” อันลือลั่น หนึ่งในความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรมที่เปิดตลาดในจีนและไต้หวัน รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ

ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวว่า หลังจากที่ฟู้ดอินโนโพลิสได้เปิดอบรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจอาหารและต้องการพัฒนา    รูปแบบธุรกิจเติมโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ PADTHAI 2018 by Food Innopolis เมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมาก และมีเสียงเรียกร้องให้เปิดอีก ทางโครงการฯ จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้ง โดยระดมวิทยากรระดับหัวกะทิมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นกว่า 10 ท่าน และการโค้ชอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน ตลอด 6 วันเต็ม คือระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2562 ณ  โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์และเรือนเครือวัลย์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 สัมภาษณ์และประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

“ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางธุรกิจ ทุน และบริการ One Stop Service จากเมืองนวัตกรรมรวมถึงเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิเข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารและโอกาสในการเข้าโครงการอื่นของเมืองนวัตกรรมอาหารด้วย โดยตัวอย่างของผู้เข้าร่วมอบรมที่ประสบความสำเร็จคือ กาแฟพริกภายใต้แบรนด์ “พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟี่” จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของโลก อย่างงาน Invention Geneva สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ตลาดกาแฟโลก และได้รับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 10 ปี ทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นเวลา   8 ปี ชูความเป็นนวัตกรรมของไทยอวดสายตาชาวโลก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศ” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าว

ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวต่อว่า โครงการ PADTHAI เปรียบเสมือนโปรแกรมเร่งรัดที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเอสเอ็มอีด้านอาหารโดยอาศัยแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดสากล เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอธุรกิจต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางแสวงหาการลงทุนสำหรับต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนวัตกรรมอาหารต่อไป สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://goo.gl/forms/YbicWxDVraywlqaU2 หรือ Facebook Fanpage: Padthai by Food Innopolis