ญาตาฯโอด อช.เภตรา ห้ามเก็บ “รังนก” กรรมการยันสัมปทานถูกต้อง

หจก.ญาตาฯผู้รับสัมปทานพื้นที่ปะเหลียนโอด 1 ปียังเข้าเก็บรังนกหมู่เกาะเภตราไม่ได้ ด้านคณะกรรมการรังนกตรังยืนกรานอนุญาตให้สัมปทานถูกต้องแล้ว พร้อมร่อนหนังสือชี้แจงกรมอุทยานฯ แต่ยังไร้เสียงตอบรับ แนะ อบจ.ตรังตกลงกับผู้รับสัมปทานเองกรณีญาตาฯขอเลื่อนจ่ายค่าอากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทำหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จังหวัดตรัง เปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2559 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บ ประกอบด้วยตัวแทนอัยการจังหวัด สรรพากรพื้นที่ตรัง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ปลัดจังหวัดตรัง นายก อบต.เกาะลิบง นายก อบต.ไม้ฝาด นายก อบต.บ่อหิน นายก อบต.เกาะสุกร สมาชิกสภา อบจ.ตรัง ในพื้นที่สัมปทานรังนกทั้ง 4 อำเภอ และตัวแทนจาก หจก.ญาตา รีสอร์ท แอนด์สปา ผู้รับสัมปทานรังนกในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เข้าประชุม

นายภาคภูมิ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การติดตามการประชุมครั้งที่แล้วว่าด้วยกรณีที่ หจก.ญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้รับสัมปทานในพื้นที่อำเภอปะเหลียน ไม่สามารถเข้ารับการจัดเก็บรังนกอีแอ่นในพื้นที่ได้ครบตามสัญญาสัมปทานที่ระบุ 10 เกาะ กำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แต่ปัจจุบันสามารถจัดเก็บรังนกได้ 9 เกาะ ยกเว้นพื้นที่เกาะเหลาเหลียงเหนือ (น้อง) ไม่สามารถเก็บได้ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.กระบี่ อ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอุทยานฯได้กันให้เป็นเขตนันทนาการเรื่องการท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนมีการเปิดให้สัมปทานปี2558

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง เห็นว่าการสัมปทานในครั้งนี้ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง ก่อนหน้านี้ได้มีมติให้แจ้งยืนยันไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และต้องกำกับดูแลให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา และพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 นั้น แต่ยังไม่มีการตอบหนังสือกลับมาจากทั้ง 2 หน่วยงาน ทำให้ 1 ปีหลังจากทำสัญญาสัมปทาน ผู้รับสัมปทานยังเข้าพื้นที่ไม่ได้

นายภาคภูมิกล่าวอีกว่า ที่ประชุมจึงมีมติสรุปให้บริษัทญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ใช้สิทธิทางศาล เพื่อฟ้องร้องกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากไม่ให้เข้าพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้รับสัมปทานบริษัทญาตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินอากรรังนกอีแอ่น งวดที่ 3/2559 ท้องที่อำเภอปะเหลียน ซึ่งเดิมต้องชำระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 จำนวน 1,320,000 บาท โดยขอเลื่อนชำระมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนตุลาคม และต่อมาแจ้งเป็นภายในเดือนธันวาคม โดยยินดีเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ต่อเดือน กรณีที่ไม่ชำระเงินอากรภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ให้สัมปทานมีความกังวลว่า ตาม พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 นั้น ไม่ได้ระบุว่าขยายได้เป็นระยะนานเท่าไหร่ ซึ่งทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานต้องเจรจาตกลงกันเอง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์