มทร.ศรีวิชัย ช่วยผู้ประสบภัยปาบึก

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เดินทางนำสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากเหตุการณ์พายุปาบึกที่ผ่านมา ณ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัด  นครศรีธรรมราช โดย นายประยุทธ แก้วประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  พร้อมทั้งชาวบ้าน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้นำนักศึกษาอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้      ขอขอบพระคุณผู้ที่นำสิ่งของมาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเร็วๆ นี้