DITP ร่วมกับ GIT ดันผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ขายออนไลน์บน Thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่การ ทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี” เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence: BWC) สามารถทำธุรกิจ  ออนไลน์สู่ต่างประเทศได้ ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com.โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีทีม Thaitrade.com โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมแนะนำเว็บไซต์ วิธีการใช้งานเว็บไซต์ และการเตรียม Content อย่างไรให้โดนใจลูกค้าจากต่างประเทศ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเครื่องประดับ จาก AliveNow มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพอย่างไรให้โดนใจลูกค้า สอนเทคนิคการถ่ายภาพและแต่งภาพโดยใช้แอพพลิเคชั่นแต่งภาพอย่างไรให้สินค้าน่าซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Paypal ประเทศไทย และ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มาออกบู๊ธให้คำแนะนำด้านการชำระเงินและโลจิสติกส์อีกด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบนตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น