กยท. ผนึกพาณิชย์คุมยาง ขู่ผู้ประกอบการกดราคา เจอโทษอาญา

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศให้ยางพาราเป็นสินค้าและบริการควบคุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติกำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาสินค้าและบริการต่ำเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาสินค้าและบริการนั้นผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการฯ ต้องระวางโทษทางอาญา ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการยางพารา ได้รับทราบและขอความร่วมมือให้ซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางในราคาที่เป็นธรรม

นายเยี่ยม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ด กยท. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่ง กยท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านยางพาราครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย กยท. เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารงานด้านยางพาราเข้ามาช่วยผลักดันให้นโยบายและภารกิจต่างๆ ของ กยท. เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเป็นรองผู้ว่าการฯ หญิงคนแรก

บทความก่อนหน้านี้ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายสักการะ น้อมรำลึก “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
บทความถัดไปปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ อาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักแต่สร้างรายได้งาม