สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ อิสราเอล จัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่ นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล เข้าพบเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับเกษตรกร ผู้แทนองค์กร ผู้นำเกษตรกรของไทย

“การเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศอิสราเอลนั้นเริ่มมาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคธุรกิจ เกษตรกร รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จที่ก้าวหน้า ด้วยความสำเร็จนี้ประเทศอิสราเอลได้ทำการตลาดทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านการส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก ผลได้ที่รับคือ การเกษตรสมัยใหม่ผ่านกระบวนการคิด ระบบ และผลิตภัณฑ์  จากประเทศเล็กๆ ที่เกือบทั้งประเทศปกคลุมไปด้วยทะเลทราย เขาก้าวข้ามการขาดแคลนน้ำ ที่ดิน สู่ประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร จึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่ง จึงนำมาสู่การจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เพื่อการนำความรู้ ประสบการณ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ มาพบกับเกษตรกรไทย” นายประพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” นี้เกษตรกรไทยจะได้พบกับ ระบบการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่ลดความเสี่ยง การพัฒนาผลผลิตอย่างยั่งยืน การใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์/เทคโนโลยีทางเลือกไล่ต้อนเข้า – ออกของฝูงโคเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของฟาร์ม/ตัวช่วยในการทำชลประทานผ่านความต้องการและข้อจำกัดทางการเกษตร พืชสวน เรือนกระจก รวมถึงสวนภูมิทัศน์/เรือนกระจกและระบบชลประทานน้ำหยดโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่/ระบบชลประทานน้ำหยดแบบใช้น้ำน้อย และเรือนกระจกเพื่ออนาคต ชาวนา ชาวไร่ ได้ผลผลิตสูงสุด กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อการสร้างผลผลิตที่ยั่งยืน/เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและสามารถใช้กับผลไม้สดและผักสดได้หลากหลายชนิด/ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุของดอกไม้ตัดแต่ง เป็นต้น โดยเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ QR CODE

โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย และรับจำนวนจำกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คุณสุรารักษ์ ไตรราษฎร์ โทร. 02-561-2797 ในเวลาราชการ

บทความก่อนหน้านี้พ่อค้าหัวใส ผลิตไรแดงแช่แข็งแบบหลอด เอาใจนักเลี้ยงปลาทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ใช้ง่าย สะดวก ประหยัด ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
บทความถัดไปแดงสยาม ขมิ้นชันพันธุ์ดี เมืองศรีวิชัย ปลูกง่าย แมลงรบกวนน้อย