ประกวดผลไม้ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจ ส่งผลไม้เข้าประกวดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยจัดประกวดผลไม้   18 ประเภท ดังนี้

ขนุน ไม่จำกัดพันธุ์ ผลสุกพร้อมรับประทาน ชมพู่ทับทิมจันท์ ฝรั่งพันธุ์กิมจู ฝรั่งมีเมล็ด ไม่จำกัดพันธุ์ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า มะม่วงผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ มะม่วงผลดิบ ไม่จำกัดพันธุ์ มะละกอ

ผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ ละมุด ผลสุกพร้อมรับประทาน ส้มโอเนื้อสีชมพู/แดง มีขั้วติด ส้มโอเนื้อ            สีขาว/เหลือง มีขั้วติด ส้มเปลือกล่อน มีขั้วติด ส้มแก้ว ผลโต มีขั้วติด องุ่น พันธุ์ไวท์มาละกา มีช่อติดกิ่ง องุ่นไร้เมล็ด

มีช่อติดกิ่ง และมะพร้าวน้ำหอม

ผู้สนใจสามารถส่งผลไม้เข้าประกวดได้ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ตัดสินการประกวดเวลา 13.30-16.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ โทรศัพท์ (089) 631-7987 และ ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม โทรศัพท์ (081) 684-6894 และ อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ โทรศัพท์ (062) 381-7880 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th