มารู้จักข้าวตลาดเฉพาะ เป็นอย่างไร

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ปัจจุบัน บ้านเรามีข้าวสารพัดสายพันธุ์ มีทั้งข้าวสีและข้าวขาว ที่น่าสนใจคือ ผมยังไม่เข้าใจความหมายของ ข้าวตลาดเฉพาะ ว่าเป็นข้าวชนิดไหน พันธุ์อะไร ขอให้คุณหมอเกษตรอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ ผมขอขอบคุณมาในโอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

สุรัตน์ เพียนทองคำ

นครนายก

ตอบ คุณสุรัตน์ เพียนทองคำ

ข้าวตลาดเฉพาะ (Rice in Niche Market) หมายถึง ข้าวที่มีระบบการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้า มีคุณลักษณะพิเศษ หรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นตลาดและผู้บริโภคเฉพาะ ข้าวชนิดดังกล่าวประกอบด้วย

ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) : เป็นการผลิตข้าวที่เกื้อหนุนจากระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่มีการใช้สารเคมีทุกขั้นตอนการผลิต และการแปรรูป ข้าวผลิตตามแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Protected Goodraphic Indecation) : เป็นข้าวที่ผลิตโดยชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ทั้งสภาพดินฟ้า อากาศ วัตถุดิบ รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาใช้ในการเพาะปลูก หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากแหล่งอื่นๆ เช่น ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย เสาไห้ ข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุง หรือไข่เค็มไชยา เป็นตัวอย่าง และ ข้าวโภชนาการสูง (High Nutritions Rice) หมายถึงข้าวที่มีคุณค่า โดยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นข้าวที่ไม่ผ่านขบวนการขัดสี หรือที่เรียกว่า ข้าวกล้อง ข้าวประเภทนี้ยังจำแนกได้อีก 3 กลุ่ม

  1. ข้าวเหนียวดำ มีประโยชน์ช่วยลดภาวะอุดตันของเส้นโลหิต บำรุงสายตา และช่วยการยับยั้งของเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ตัวอย่าง พันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมผัว 2. กลุ่มข้าวสีแดง มีประโยชน์ช่วยชลอความแก่ของร่างกาย และส่งเสริมระบบการหมุนเวียนของโลหิต ตัวอย่าง ข้าวพันธุ์สังข์หยดเมืองพัทลุง และ 3. ข้าวสีครีม อุดมไปด้วยวิตามินบี 1 บี 2 และกรดอะมิโน ไนอะซิน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุแคลเซียมในปริมาณสูง มีบทบาทในการสนับสนุนขบวนการทำงานของตับอ่อน และเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดอีกด้วย

ดังนั้น จะเห็นว่าข้าวตลาดเฉพาะ นั้น มีโอกาสเข้าไปขอส่วนแบ่งการตลาด จากผู้บริโภคที่รักษาสุขภาพได้ดีอย่างแน่นอน ขอขอบคุณ กรมการข้าว ที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูลให้เป็นอย่างดี

 

บทความก่อนหน้านี้“รถไถมินิ” ฝีมือคนไทย ราคาประหยัด ไถร่อง-ไถกลบ ในแปลงพืชไร่-พืชผัก ได้ดีเยี่ยม
บทความถัดไปขายก้านทางมะพร้าว อาชีพเสริมทำเงิน เกษตรกรอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์