สัตวแพทย์ย้ำไก่เนื้อได้มาตรฐานโลก ระบุคลิปฉีดวัคซีนให้ไก่ไม่ใช่ของไทย ชี้กระบวนการโบราณกว่า 40 ปี

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล เลขาธิการสัตวแพทยสภา และนายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกเปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงกระบวนการผลิตไก่โดยใช้สารบางอย่างฉีดเข้าไปในตัวไก่นั้น สมาคมทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่า ไม่ใช่การเลี้ยงไก่ของประเทศไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตตามหลักอาหารปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดกระบวนการมีการกำกับดูแล โดยเฉพาะด้านการใช้ยาและวัคซีน โดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและสัตวบาลประจำฟาร์ม เพื่อให้การจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการณ์ และถูกกฎหมาย ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และลูกค้า ทำให้สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยที่สามารถส่งออกเนื้อไก่ไปยังต่างประเทศ โดยมีคู่ค้าที่สำคัญทั้งสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในอาหาร

“คาดว่าคลิปดังกล่าวน่าจะเป็นคลิปเก่ามาก เป็นกระบวนการที่โบราณมากกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ใช้กระบวนการเช่นนี้ เพราะไม่เพียงเสียเวลาและแรงงานเท่านั้น ยังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทย ขอผู้บริโภคอย่าตื่นตกใจกับคลิปดังกล่าว และขอให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีความปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างต่างๆ อย่างแน่นอน” น.สพ.สุเมธ กล่าว