นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Classic ในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Classic ในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (U-Bridge Open 2018) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาท ภายใต้ชื่อทีมว่า “โยธาเทคโน (ศรีวิชัยสงขลา)” และยังได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลระยะโก่งตัวตามเป้าหมายพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้

นายพรเทพ ช่วยคล้าย, นายกิตติพงศ์ ชูรักษ์, นายกษิดิ์เดช อยู่ประเสริฐ์, นายเจษฎา ด้วงศรีนวล, นายวิทวัส ศรีทอง, นายสรศักดิ์ หนูชู, นายสิทธิเดช แก้วสุข และ นายบรรวิทิต ธนกรวิจิตร โดยมี อาจารย์ณัฐพล แก้วทอง และ นายเปรมณัช ชุมพร้อม เป็นที่ปรึกษาของทีม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆ นี้