พาณิชย์ตรวจราคาสินค้า-ปั๊มน้ำมัน ป้องกันเอาเปรียบช่วงปีใหม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังตรวจติดตามสถานการณ์การค้าผัก และผลไม้ ที่ตลาดไท พบว่า ราคาผัก และผลไม้ส่วนใหญ่ในช่วงนี้ ทรงตัว ไม่ได้ปรับสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้า เช่น ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง และมะระ เป็นต้น แต่มีเพียงบางชนิดที่ปรับขึ้นบ้างตามฤดูกาล เช่น ต้นหอม และผักกาดหอม เป็นต้น ส่วนผลไม้ ที่จะมีความต้องการมากขึ้น จากการนำไปจัดเป็นกระเช้าปีใหม่นั้น ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นแบบผิดปกติ แต่อยากให้ประชาชน เลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เพราะจะได้ราคาถูกตามปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงนี้เริ่มมีผลไม้เมืองหนาวออกสู่ตลาดแล้ว

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

จากกลไกการตลาดที่ประสบความสำเร็จของตลาดไท ถือเป็นช่องการช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตที่ดี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะใช้ตลาดไท เป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เกิดตลาดกลางสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีตลาดกลางขนาดใหญ่อยู่ 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ และลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และมีระบบขนส่งที่ดี ซึ่งหากมีกระจายครอบคลุมทั่วประเทศจะสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร ที่จะเป็นช่องทางการดูแลราคาข้าวให้กับเกษตกร และให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น

พร้อมกันนี้รมช.พาณิชย์ ยังได้นำเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขารังสิต-ธรรมศาสตร์ ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบมาตรวัด หัวจ่ายน้ำมัน ดูแลให้ประชาชนได้ปริมาณตามจริง โดยระบุว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักชั่งตวงวัด ออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน รวมไปถึงสถานีบริการก๊าซ LPG และ NGV ทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 20,000 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา และจะทยอยตรวจต่อเนื่องหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนที่เดินทางกลับภูมิเลาเนาและเดินทางท่องเที่ยว

ในปีหน้า จะผลักดันให้สถานีบริการน้ำมัน รวมไปถึงสถานีบริการก๊าซ LPG และ NGV ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร จากปัจจุบันเข้าร่วมแล้ว 1,600 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เนื่องจากผู้ให้บริการ จะให้ความร่วมมือตรวจสอบหัวจ่าย และรายงานกลับมายังกรมการค้าภายใน ทุก 1 เดือน รวมทั้งกำชับให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ให้สต๊อกปริมาณน้ำมันให้มีเพียงพอรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วย