มะนาวแป้นพวง ปลูกง่ายขายดี พืชทำเงินของเกษตรกรชาวป่าละอู

มะนาวแป้นพวง เปลือกผิวบาง น้ำเยอะ มีกลิ่นหอม

ช่วงฤดูร้อนของทุกปี มักเกิดปัญหามะนาวขาดตลาด ทำให้ราคามะนาวช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆ ปี มีราคาซื้อขายอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้หลายคนสนใจปลูกมะนาวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน หรือปลูกมะนาวเชิงการค้า เพื่อให้มีผลผลิตสำหรับจำหน่ายในช่วงที่มะนาวมีราคาแพง

“คุณธวัช เกตุรัตน์” เกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่ 50 ไร่ พืชหลักที่สร้างรายได้ดีคือ การปลูกมะนาวพันธุ์แป้นพวง เพราะเป็นสายพันธุ์มะนาวที่ให้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากมะนาวพันธุ์แป้นพวงให้ผลดกและออกลูกง่าย หากต้นมะนาวแป้นพวงมีสภาพต้นสมบูรณ์ สามารถออกลูกได้ตลอดทั้งปี แม้กระทั่งช่วงฤดูแล้ง ก็ยังให้ผลดกเต็มตัน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในแต่ละปี

จุดเด่นสำคัญของมะนาวพันธุ์แป้นพวง คือ เปลือกผิวบาง น้ำเยอะ มีกลิ่นหอม หนามสั้น ดูแลจัดการง่าย มีผลสวย ขนาดผลใหญ่กว่ามะนาวแป้น เปรียบเทียบกับมะนาวแป้นโดยทั่วไป หากดูแลจัดการไม่ดี อาจได้ผลมะนาวตกเกรดได้ง่าย

การปลูก

ช่วงเตรียมดิน แนะนำให้ปลูกปุ๋ยพืชสดประเภทถั่วพร้า ถั่วพุ่ม เพื่อบำรุงดินก่อน จึงค่อยไถกลบ หลังจากนั้น ขุดหลุมลึก 50×50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากันดีให้ดินพูนสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย เวลารดน้ำดินจะยุบตัวลงเล็กน้อย หลังจากนั้นปลูกต้นมะนาว ในระยะห่าง 4 วา 6 ศอก

กิ่งตอนมะนาวแป้นพวง ใช้ใบตองหุ้มกิ่งตอนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้น

เนื่องจากรากต้นมะนาวมักหากินบนผิวดิน เวลานำกิ่งพันธุ์มะนาวลงปลูก ระวังอย่าขุดหลุมลึกเกินไป เพราะจะทำให้ต้นมะนาวไม่โต หลังจากนั้นใช้ไม้ไผ่ลำเล็กๆ ผูกติดกับต้นมะนาว ป้องกันไม่ให้ต้นมะนาวล้มเมื่อถูกลมพายุ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้ไม้ผ่าซีก เพราะเวลาต้นมะนาวโดนลม ไม้ไผ่จะบาดลำต้นเป็นรอยแผล ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ต้นมะนาวได้ง่าย

แปลงปลูกมะนาวแป้นพวง

การดูแลรักษา

สวนแห่งนี้ ให้น้ำต้นมะนาว โดยใช้หัวจ่ายน้ำมินิสปริงเกลอร์ ในช่วงเช้า เพื่อชำระล้างน้ำค้างเปิดน้ำนาน 2 ชั่วโมง ใส่ปุ๋ยหมักที่ผลิตจากเศษวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ขี้แพะ ขี้วัว ฯลฯ โรยรอบโคนต้น วิธีนี้ช่วยประหยัดต้นทุน แถมบำรุงสภาพดินได้อย่างดี หลังปลูกประมาณ 18-20 เดือน ต้นมะนาวจะแทงช่อดอกรุ่นแรกออกมาให้เห็นแล้ว รอไปอีก 5-6 เดือน จะเริ่มเก็บผลมะนาวออกขายได้

ผลผลิตมะนาวรุ่นแรกจะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับสภาพความสมบูรณ์ของต้นมะนาวเป็นหลัก และขึ้นกับความต้องการของเกษตรกรว่า ต้องการเก็บผลผลิตไว้มากแค่ไหน หากเป็นไปได้ ควรเลือกปลูกกิ่งตอนสภาพสมบูรณ์ เพราะจะช่วยให้ติดผลบริเวณกิ่งแก่ เริ่มจากปลายโคนต้นขึ้นไป ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี หากปลูกโดยใช้กิ่งอ่อน มักเกิดปัญหาติดผลที่ปลายยอด ทำให้ผลมะนาวไม่ค่อยเติบโต ควรปลิดผลทิ้งไป

มะนาวแป้นพวงเข้าช่อดูสวยงาม

เมื่อต้นมะนาวติดผลเต็มต้น ควรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ช่วยบ้าง โรยปุ๋ยประมาณครึ่งกิโลกรัมรอบโคนต้น หากใช้แต่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จะทำให้ผลมะนาวโตได้ไม่เต็มที่ ผลแคระแกร็น เป็นมะนาวขนาดกลางเสียเป็นส่วนใหญ่ หลังฤดูเก็บเกี่ยว ควรใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม พร้อมดูแลตัดแต่งกิ่งอ่อนไม่ให้ทึบจนเกินไป

ไปเจอมะนาวแฝดผลใหญ่ ในสวนแห่งนี้

เพราะพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ มักมีฝนตกชุก มีสภาวะอากาศชื้น หากดูแลจัดแต่งทรงต้นมะนาวไม่ดี เสี่ยงทำให้ต้นมะนาวเกิดโรคได้ง่ายมาก ต้องคอยดูแลตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ต้นมะนาวได้รับแสงมากที่สุด หลังจากนั้นจะเริ่มบำรุงให้ต้นมะนาวแตกยอดใหม่ ให้มีสภาพสมบูรณ์ประมาณช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จึงเริ่มทำดอก รอไปอีก 5 เดือน ก็จะเก็บมะนาวนอกฤดู ออกขายได้ราคาสูงตามที่ต้องการ

มะนาวพันธุ์แป้นพวง เป็นมะนาวเพื่อการบริโภคสดเป็นส่วนใหญ่ ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของแม่ค้าในตลาดท่ายาง เพชรบุรี เนื่องจากเป็นพันธุ์มะนาวที่มีคุณสมบัติด้านรูปร่าง ขนาด สี กลิ่น และรสตรงตามความนิยมของผู้บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน มะนาวแป้นพวง ขายได้ราคาสูง หากเป็นช่วงมะนาวปี ผลผลิตเข้าตลาดเยอะ ราคามะนาวก็ถูกลง

ปลูกต้นมะพร้าว ทุเรียน แซมรอบสวนมะนาว