แล้งมาเร็ว น้ำชี ยโสธรแห้งขอด เหลือแต่พื้นทราย

เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.ยโสธร ในปีนี้ถือว่าภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีและเริ่มส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งส่อเค้าถึงแล้งหนักและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดแม่น้ำชีที่เป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่าน จ.ยโสธร ปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดเป็นช่วงๆ อย่างเช่น ที่บริเวณด้านหลังวัดบ้านคุยตับเต่า ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร

จากเดิมที่เคยมีปริมาณน้ำเต็มฝั่ง แต่พอถึงหน้าแล้งปริมาณน้ำแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว จนเหลือแต่พื้นทรายเป็นบริเวณกว้าง และพบว่าน้ำชีแห้งขอดจนมองเห็นพื้นทรายทอดยาวตามแม่น้ำชีกว่า 1 กิโลเมตร ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและเคยใช้เรือพายของตัวเองในการสัญจรไปมาเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำชีรวมทั้งนำเรือออกหาจับปลาในแม่น้ำชีไปขายต้องปล่อยให้เรือของตัวเองทิ้งเคว้งคว้างอยู่ริมตลิ่ง เพราะไม่เหลือน้ำที่จะต้องใช้เรือได้อีกแล้ว

ขณะที่เกษตรกรที่ทำนาปรังในพื้นที่ก็หวั่นเกรงว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำชีอาจจะไม่เพียงพอในการทำนาปรังในปีนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากปริมาณน้ำบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งให้เกษตรกรได้ทำนาปรังในพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ที่อยู่ด้านหลังวัดบ้านคุยตับเต่า ก็เหลือระดับน้ำสูงไม่ถึง 2 เมตร เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนยโสธร-พนมไพร

ที่มา : มติชนออนไลน์